Aile Hukuku

Aile konutunun eşten habersiz satılması – satışın iptali

aile konutunun esten habersiz satilmasi satisin iptali 8794

Aile konutunun eşten habersiz satılması

Bu yazımızda aile konutunun eşten habersiz satılması nedeniyle eşler arasında tapu iptal ve tescil davası hakkında bilgiler ve eşim benden habersiz evi satmış ne yapabilirim sorusuna cevap verilmiştir. Konu özetlenerek aile konutu şerhi olmayan evin satışı durumunda ne yapılması gerektiğine ve davaya ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Yargıtay’ın konuyla alakalı emsal kararının pdf halini buradan indirebilirsiniz.

Aile konutu nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 193. maddesine göre, eşler hukuki işlemleri yapma özgürlüğüne sahiptirler ancak 194. madde, aile konutuyla ilgili bazı sınırlamaları getirmektedir.

TMK’nin 194. maddesi, eşlerden birinin diğer eşin açık rızası olmadan aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemeyeceğini, aile konutunu devredemeyeceğini ve aile konutu üzerindeki haklarını sınırlayamayacağını belirtmektedir. Aile konutu, eşlerin yaşamlarını sürdürdüğü, anılarla dolu özel bir yer olarak tanımlanır.

Eşim benden habersiz evi satabilir mi?

Tapuda aile konutu şerhi bulunan evin malik olmayan diğer eşin açık rızası alınmadan satılması mümkün değildir. Satışın gerçekleşebilmesi için malik olmayan eşin de rızası gereklidir.

Ancak uygulamada genel olarak hukuki uyuşmazlıkların kaynağı, tapuda aile konutu şerhi olmayan evin satışı ile ortaya çıkmaktadır. Bu durumda şerh olmadığı için malik olmayan eşten habersiz bir şekilde evin satışı fiilen gerçekleşebilmektedir. Ancak satışa, diğer eşin açık rızası yoksa bu işlem geçersiz kılınabilir. Bunun için ise aile mahkemesinde tapu iptal ve tescil davası açılmalıdır.

Tapuda aile konutu şerhi yoksa ne olur?

Şerhin olmaması aile konutu vasfını ortadan kaldırmaz. Tapuda aile konutu şerhi yoksa bile eşten habersiz yapılan satış geçerli olmaz. TMK’nin 194. maddesince, eğer konut aile konutu niteliği taşıyorsa tapuda aile konutu şerhi olmasa bile satış işleminin geçerliliği için malik olmayan diğer eşin açık rızası gerekir. Aksi halde satış iptal ettirilebilir. Bu durumda tapu iptal ve tescil davasında satışa konu evin aile konutu olarak kullanıldığı ispatlanmalıdır.

Aile konutu olmayan evin satışı için diğer eşin rızası gerekmez. Mesela aile konutu olarak kullanılmayan evlerden birinin satışında diğer eşin rızası gerekmez. Çünkü kural olarak birden fazla aile konutu olamaz.

Aile konutu şerhi olmayan evin satışında diğer eşin açık rızası gereklidir.

TMK’nın 194. maddesinde eşin izni için bir geçerlilik şekli öngörülmemiştir. Bu nedenle söz konusu izin bir şekle tabi olmadan, sözlü olarak dahi verilebilir. Ancak maddenin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, iznin “açık” olması gerekir. Yani malik olmayan eşin rızasının olup olmadığı noktasında tereddüt yaşanmamalıdır. Muğlak bir rıza beyanı mahkemece kabul edilmemektedir. Rızanın belirli bir işlem için açıkça verilmesi gerekir.

Aile konutu şerhi olmayan evin satışı iptali için tapu iptal ve tescil davası açılmalıdır.

Tapuda aile konutu şerhi olmayan evin satışı durumunda malik olmayan diğer eş, satışın iptali için tapu iptal ve tescil davası açmalıdır. Bu dava taşınmazın bulunduğu yerdeki aile mahkemesinde açılır. Tapu iptal ve tescil davasında söz konusu satışa konu evin aile konutu olduğu, bu nedenle davacı eşin açık rızası alınmadan gerçekleşen satış işleminin iptal edilerek davalı eş adına tescil edilmesi istenir. Mahkeme, işbu davada evin aile konutu olup olmadığını inceler ve aile konutu olduğuna ilişkin kanaate varırsa açık rızanın varlığını değerlendirir. Söz konusu davada davalılar ise aile konutunu satan eş ve satın alan üçüncü kişidir.

Tapu iptal ve tescil davasında açık rızanın varlığını davalı ispatlamalıdır.

Aile konutunun eşten habersiz satılması nedeniyle açılan tapu iptal ve tescil davasında açık rızanın varlığının ispat yükü davalının üzerindedir. Davalı, davacı eşin satışa açık rızasının olduğunu ispatlamalıdır. Bu durum tanık delilleri veya yazılı diğer delillerle ispatlanabilir. Ancak davalı açık rızanın varlığını ispatlayamaz ise aile konutunun satış işlemi iptal edilir.

Aile konutunu satın alan 3. kişinin iyi niyetli olması önemli değildir. 

TMK’nın 194. maddesinde öngörülen aile konutu ile ilgili sınırlandırma, taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulduğu için değil, konutun aile konutu olma özelliği nedeniyle getirildiğinden, taşınmazın tapu kaydında aile konutu şerhi bulunmasa bile o konut aile konutu özelliğini taşır. Bu nedenle işlem tarafı 3. kişinin iyi niyetli olup olmamasının davanın neticesi açısından önemi bulunmamaktadır. Bu durumda 3. kişinin iyi niyet iddiası mahkemece dinlenmez.

Eşim benden habersiz evi satmış ne yapabilirim?

Bu durumda eğer satılan ev aile konutu ise habersiz eş, satışın iptali için tapu iptal ve tescil davası açmalıdır. Bu davanın sonucunda satış işlemi iptal edilerek evin eş adına tekrardan tescili yapılır.

Eşler arasında tapu iptal ve tescil davası olarak da bilinen bu davalar özel uzmanlık gerektiren davalardandır. Bu nedenle alanında uzman avukatlık ofislerinden profesyonel hukuki hizmet alınarak bu davaların açılması ve sonuçlandırılması tavsiye edilir.

Aile Hukuku Departmanımız ile iletişime geçin.

Y & K Hukuk vizyonu ve misyonu hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Av. Zeynep Yılmaz – Av. Sercan Kızılcan

0 (222) 606 0956

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir