Sağlık Hukuku

Kanserde Akıllı İlaçları Devlet Karşılıyor mu?

akilli ilaci devlet karsiliyor mu 2023 7947

Yazımızda; Kanserde Akıllı İlaçları Devlet Karşılıyor mu? , Mabthera kanser ilaç SGK karşılıyor mu, Bevacizumab etken maddeli altuzan kanser ilaç SGK karşılıyor mu, Jakavi ilaç SGK karşılıyor mu, Valamor akıllı ilaç SGK karşılıyor mu, immünoterapi nedir, immünoterapi devlet karşılıyor mu, kanser hastalarının tedavi masraflarını devlet karşılıyor mu, Enhertu ilacı SGK karşılıyor mu gibi soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Akıllı ilaç nedir? Akıllı ilacı devlet karşılıyor mu?

keytruda opdivo sgk karşılıyor mu akıllı ilacı sgk karşılıyor mu
Opdivo Kanser İlacı Emsal Kararımız

Akıllı ilaçlar, sağlıklı hücrelere dokunmadan kanser hücrelerini seçerek yok etmeye çalışan yeni nesil ilaçlardandır. Kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını durdurmak için geliştirilmiştir. Geleneksel kemoterapi ilaçlarına göre daha başarılıdır.

Kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların çoğu devlet tarafından karşılanmamaktadır. Akıllı ilaçların fiyatlarının çok yüksek olması sebebiyle çoğu hastanın bu ilaçların maaliyetlerini karşılayamadığı ve bu durumun kimi zaman kanser hastalarının hayatlarını kaybetmesine sebep olduğu görülmektedir. Bu nedenle kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların devlet tarafından karşılanabilmesi için hastaların yasal yollara başvurması gerekmektedir.

Devletin ödemediği kanser ilaçları:

”SGK tarafından karşılanmayan akıllı kanser ilacı davası” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Mabthera SGK karşılıyor mu?

Mabthera kanser ilaç SGK karşılıyor mu?

Mabthera IV 100 mg/10 ml 2 flk, mabthera IV 500 mg/50 ml 1 flk, mabthera 1400 mg/11,7 ml sc enjeksiyon için çözelti içeren 1 flakon isimli kanser ilacı, SUT Ek-4A bedeli ödenecek ilaç listesinde yer almaktadır. Mabthera kanser ilacının diğer türlerini ise SGK karşılamamaktadır. Bu ilaçların bedellerinin Kurum tarafından karşılanması için yasal yollara başvurulması gerekir.

Bevacizumab etken maddeli altuzan kanser ilacını SGK karşılıyor mu?

Akıllı ilacı devlet karşılıyor mu

Altuzan kanser ilacı; kolon veya rektum (kalın bağırsak) kanserinin tedavisinde, böbrek kanseri tedavisinde, rahim ağzı kanserinin ve kadın yumurtalık kanserinin tedavilerinde kullanılmaktadır. Altuzan roche 100 mg/4 ml kons inf çözeltisi içeren 1 flk ve altuzan roche 400 mg/16 ml kons inf çözeltisi içeren 1 flk adlı kanser ilacını SGK karşılamaktadır. Ancak Bevacizumab etken maddeli altuzan kanser ilacını SGK karşılamamaktadır. Bu nedenle kanser hastalarının dava açmaları gerekmektedir. Aksi halde SGK ödeme yapmayacaktır.

Yargıtay 10. H.D. 2021/9509 E., 2022/4762 K. sayılı kararı:

Dava, tedavi süresince kullanılacak olan Bevacizumab etken maddeli “Altuzan” ve Atezolzumab etken maddeli “Tecentriq” isimli ilacın bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın davalı kurum tarafından karşılanması ve ilaç bedelinin tahsili istemine ilişkindir… Bu kapsamda yapılacak araştırmalar sonucunda; davaya konu ilacın anılan hastalığın iyileşmesi için tedavisinde kullanılmasının hayati öneme haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ise ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payını da irdeleyecek biçimde denetime elverişli hesap raporu alınarak sonucuna göre karar verilmelidir…

Jakavi ilaç SGK karşılıyor mu?

Akıllı ilacı devlet karşılıyor mu

Ruksolitinib etken madde jakavi Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan son değişiklikle EK-4/A bedeli ödenecek ilaç listesinden çıkarılmıştır. Bu nedenle jakavi ilacını SGK karşılamamaktadır. Bu durumda kanser hastalarının jakavi ilaç bedeli için dava açması gerekmektedir.

Valamor 200 mg SGK karşılıyor mu?

Akıllı ilacı devlet karşılıyor mu

Meme kanseri tedavisinde kullanılan valamor akıllı ilacı 16.05.2023 tarihinden önce Sağlık Uygulama Tebliği EK-4/A bedeli ödenecek ilaç listesinde yer almaktaydı. Ancak yapılan değişiklikle listeden çıkarıldı. 16.05.2023 tarihinden sonra ilacı kullanıp da bedelini kendi imkanlarıyla ödeyen hastalar geri ödeme için yasal sürece başvurabilirler. Ancak bu durumda zamanaşımı süresine dikkat edilmelidir.

Valamor akıllı ilacının SGK tarafından geri ödenmesi gerektiğini belirten Yargıtay 10. H.D. 2022/12429 E., 2022/14957 K. 28.11.2022 karar tarihli kararı:

Dava, tedavi süresince kullanılacak olan “Valamor” isimli ilacın bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın davalı kurum tarafından karşılanması ve ilaç bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davaya konu “Valamor” adlı ilacın, 9.5.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan SUT tebliği değişikliği ile (1. maddesinin (ddd) adlı başlılıklı “Ribosiklib”) etken maddeli ilacın kullanılması kapsama alındığı, talebe konu faturanın SUT değişiklik öncesine ait olduğu, Kurumca sut değişikliğinden sonraki ilaç bedellerinin karşılandığı anlaşılmaktadır.

İmmünoterapi nedir? İmmünoterapi devlet karşılıyor mu?

İmmünoterapi bağışıklık sistemini aktif bir şekilde kullanarak kanserli hücreleri iyileştirmeyi amaçlayan yeni nesil tedavi yöntemlerinden biridir.

İmmünoterapi ilaçlarının çoğunu devlet karşılamamaktadır. İlaç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kanser hastaları SGK güvencelerine rağmen immünoterapiden faydalanamamakta ve bu nedenle telafisi güç mağduriyetler oluşabilmektedir. Kanser tedavisinde immünoterapin ve akıllı ilaçların ücretsiz bir şekilde kullanılabilmesi için hastaların SGK’ya dava açmaları gerekmektedir.

Kanser hastalarının tedavi masraflarını devlet karşılıyor mu?

SGK güvencesi bulunan kanser hastalarının tedavi masraflarına devlet destek vermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, kanser hastalarına yönelik çeşitli programlar yürütmektedir. Bu programlar sayesinde, kanser hastaları ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve diğer tedavi seçeneklerinden ücretsiz yararlanabilirler. Fakat SGK’nın ödediği akıllı ilaçlar sınırlıdır. Yukarıda da bahsedildiği üzere devlet, kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların çoğunu karşılamamaktadır.

Bizimle iletişime geçin…

Y & K Hukuk – Sağlık Hukuku Departmanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir