Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku

Avukatın borçluyu ve ailesini araması suç mudur?

avukatin borcluyu ve ailesini aramasi suc mudur 1097

Danisma Ucretlidir

Avukatın, alacaklı vekili olarak borçluyu telefon ile araması veya mesaj atması, borcunu ödemesi için ikaz etmesi veya borç hakkında bilgilendirmesi halinde avukatın borçluyu telefonla araması yasal kabul edilmektedir. Ancak avukatın taciz boyutuna ulaşacak derecede borçluyu telefon ile araması veya borçluya mesaj atması TCK’nın 123. maddesi kapsamında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturabilecektir. Nitekim Yargıtay 18. H.D. 2019/869 E., 2019/8142 K. sayılı kararında da bu durumdan bahsedilmiştir:

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile korunan hukuki yarar kişi özgürlüğünün korunması ve bireyin, psikolojik ve ruhsal bakımdan rahatsız edilmemesi ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için, kanunun metninde yazılı bulunan telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla hukuka aykırı bir davranışta bulunulması eylemlerinin bir kez yapılmasının yeterli olmadığı, eylemlerin ısrarla tekrarlanması, süreklilik arz etmesi ve sırf kişilerin huzur ve sükununu bozma saiki ile işlenmesi gerekmektedir.

Dosyaya yansıyan olayda, şüpheli avukatın müvekkili bankanın alacağı olduğundan bahisle İcra İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde Ankara 5. İcra Müdürlüğü nezdinde borçlu müşteki aleyhine genel haciz yolu ile takip talebinde bulunduğu, buna istinaden muhtelif tarihlerde müştekiye ve borçla ilgisi olmayan müştekinin kayınbiraderine borcun ödenmesi istemli mesajlar atıldığının ve telefonla arandığının anlaşılması karşısında; mevcut delillerin şüpheli hakkında son soruşturmanın açılması kararı verilebilecek nitelikte ve yeterlilikte olduğu anlaşılmakla, mercii tarafından verilen şüpheli hakkında son soruşturmanın açılmamasına yönelik itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırı bulunduğundan kanun yararına bozma talebinin yerinde olduğu görülmüştür.

Avukatın borçlunun ailesini araması suç mudur?

Vekili olduğu gerçek veya tüzel kişinin icra takibine konu alacağı için avukatın borçlunun ailesini, yakınlarını veya başka bir üçüncü kişiyi araması ve borçlunun kişisel verilerinin bu kişilere ifşa edilmesi halinde söz konusu bu fiil TCK kapsamında suç teşkil etmektedir. Uygulamada hukuk büroları tarafından banka borcu için borçlunun aile fertlerinin aranmasına veya borçlunun aile fertlerine mesaj atılmasına ve borç hakkında 3. kişilere bilgi verilmesine sıkça rastlanılmaktadır. Bu yöntemle borcun tahsil edilmesi amaçlanmaktadır. Ancak söz konusu eylemler yasal değildir. İcra borcu nedeniyle borçlunun yakınları aranıp borç hakkında bilgi verilmesi suç teşkil etmektedir. İlgili kişilerin şikayeti üzerine fiili işleyen kişiler hakkında savcılık soruşturma başlatabilecektir. Ayrıca ilgili kişilerin başvurusu neticesinde söz konusu fiil nedeniyle avukat veya hukuk bürosu KVKK tarafından para cezasıyla cezalandırılabilecektir.

Özet:

  • Avukatın borçluyu araması suç mudur? – Taciz boyutuna varan aramalar suç teşkil etmektedir.
  • Avukatın borçluyu telefonla araması suç mudur? – Taciz boyutuna varan aramalar suç teşkil etmektedir.
  • Avukatın borçlunun ailesini araması suç mudur? – Avukatın borçlunun ailesini araması suç teşkil etmektedir.
  • Borç için aile fertlerinin aranması suç mudur? – Borç için aile fertlerinin aranması suçtur.
  • Avukatın borçluya mesaj atması Yargıtay‘a göre taciz boyutuna ulaşacak derecedeyse suç oluşturmaktadır.
  • Banka borç için aile fertlerinin aranması suç mudur? – Bu durumda da suç oluşmaktadır.
  • Avukatın borçluyu araması KVKK – Avukatın borçluyu araması halinde KVKK’ya şikayet edilebilir.

Yukarıda sıkça sorulan sorulara verdiğimiz cevaplar neticesinde ilgili kişiler aşağıdaki haklarını kullanabilirler.

Borç için aile fertlerinin aranması veya taciz boyutuna ulaşacak şekilde borçlunun aranması halinde:

  • İlgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir.
  • İlgili kişiler Kvkk’ya şikayet edilebilir.
  • Söz konusu eylemler nedeniyle manevi zarar oluşmuş ise ilgili kişiler hakkında tazminat davası açılabilir.

Söz konusu sürecin bu konuda uzman bir avukat ile profesyonel avukatlık hizmeti alınarak yürütülmesi önem teşkil etmektedir.

 

Yılmaz & Kızılcan Hukuk vizyon ve misyonu hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir