Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2024 (Tablo)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir? 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl ekim ayının sonuna kadar hazırlanan ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan bir tarifedir. Bu tarife, avukatların dava veya takiplerde sunacakları hukuki hizmetler için alabileceği en az ücreti belirler. AAÜT, avukat ve iş sahibi arasında belirlenen ücretin, tarifenin altında olamayacağını öngörür. Örnek verecek olursak; çekişmeli boşanma davası için sunulan hukuki hizmet 17.900 TL’nin altında olamaz. Bu tarifenin altında avukatlık ücreti kanuna ve mesleki etik kurallara göre belirlenemez. 

Avukatlık ücret sözleşmesi örneği için tıklayınız.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2024

Birinci Kısım – Birinci Bölüm

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımların Ücret Tarifesi (2024)

Hukuki Yardım Türü Ücret (TL)
Büroda Sözlü Danışma (İlk Bir Saate Kadar) 2.300
Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma (İlk 1 Saate Kadar) 4.800
Yazılı Danışma (İlk 1 Saate Kadar) 4.800
Her Türlü Dilekçe Yazılması, İhtarname, Protesto Düzenlenmesi 3.600
Sözleşmeler ve Benzeri Belgelerin Hazırlanması;
a) Kira Sözleşmesi ve Benzeri 4.400
b) Tüzük, Yönetmelik, Miras Sözleşmesi, Vasiyetname, Vakıf Senedi 19.000
c) Şirket Ana Sözleşmesi, Şirketlerin Devir ve Birleşmesi 11.400

Birinci Kısım – İkinci Bölüm

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımların Ücret Tarifesi

Hukuki Yardım Türü Ücret (TL)
Durumun Belgelendirilmesi, Paranın Tahsili, Belge Örneğinin Çıkarılması Gibi İşlerin Takibi İçin 3.800
Bir Hakkın Doğumu, Tespiti, Tescili Nakli, Değiştirilmesi, Sona Erdirilmesi Gibi Yapılan İşler İçin 6.300
Sürekli Sözleşme İle Çalışılan Bankalar, Finans Kuruluşları vb. Verilen Her Bir Hukuki Yardım İçin 1.300
Tüzel Kişi Tacirlerin İşleri Takibi 31.900
Vergi Uzlaşma Komisyonlarında Takip Edilen İşler 12.900
Uluslararası Yargı Yerlerinde Takip Edilen İşler;
a) Duruşmasız İse 63.300
b) Duruşmalı İse 109.400
c) Konusu Para Olan İşler  Tarifenin 3. Kısmına Göre Belirlenmiş Ücret

Birinci Kısım – Üçüncü Bölüm 

1136 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

İş Yeri Türü Aylık Ücret (TL)
Yapı Kooperatifleri 10.500
Anonim Şirketler 15.800

Birinci Kısım – Dördüncü Bölüm 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödenecek Aylık Avukatlık Ücreti – 15.800 TL

İkinci Kısım – Birinci Bölüm

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara İlişkin Ücret Tarifesi 

Hukuki Yardım Türü Ücret (TL)
İcra ve İflas Dairelerinde Görülen İşler;
a) İhtiyati Haciz, Delilerin Tespiti, Hicran’ın Geri Bırakılması,

Ödeme ve Tevdi Yeri Belirlenmesi

– Duruşmasız İse 4.700
– Duruşmalı İse 5.900
Ortaklığın Giderilmesi İçin Satış Memurluğunda

Yapılacak İşlerin Takibi

7.600
Ortaklığın Giderilmesi ve Taksim Davaları 17.400
Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşler;
– Duruşmasız İse 10.500
– Duruşmalı İse 20.900
Tüketici Mahkemelerinde Görülen

Kredi Taksitlerinin veya Faizinin Uyarlanması Davaları

8.700

İkinci Kısım -İkinci Bölüm

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara İlişkin Ücret Tarifesi 

Hukuki Yardım Türü Ücret (TL)
İcra Dairelerinde Yapılan Takipler 3.600
İcra Mahkemelerinde Görülen İşler 4.200
İcra Mahkemelerinde Takip Edilen Dava ve Duruşmalı İşler 6.800
Tahliye İlişkin İcra Takipleri 7.400
İcra Mahkemelerinde Takip Edilen Ceza İşleri 5.600
Ceza Soruşturma Evresinde Takip Edilen İşler 5.300
Sulh Hukuk Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar 10.700
Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde Takip Edilen Davalar 8.000
Asliye Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar 17.900
Tüketici Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar 9.000
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar 25.500
Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar 29.800
Çocuk Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar 17.000
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar 29.800
Askerlik Kanunu Uyarınca Disiplin Kurullarında Takip Edilen Davalar 11.700
İdare ve Vergi Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar
– Duruşmasız İse 10.500
– Duruşmalı İse 20.900
Bölge Adliye Mahkemeleri ile

Bölge İdare Mahkemelerinde Görülen İşler;

– İlk Derecede Görülen Davalar 16.500
– İstinaf Yolu İle Görülen Bir Duruşması Olan İşler 10.200
– İstinaf Yolu İle Görülen Birden Fazla Duruşması

veya Keşif Gibi İşlemleri Olan İşler

20.400
Sayıştay’da Görülen Hesap Yargılamaları
– Duruşmasız İse 17.100
– Duruşmalı İse 32.000
Yargıtay’da İlk Derecede Görülen Davalar 32.000
Danıştay’da İlk Derecede Görülen Davalar
– Duruşmasız İse 17.100
– Duruşmalı İse 34.200
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da Temyiz

Yolu İle Görülen İşlerin Duruşması

17.100
Uyuşmazlık Mahkemesindeki Davalar 19.800
Anayasa Mahkemesinde Görülen Dava ve İşler
– Yüce Divan Sıfatı İle Bakılan Davalar 67.700
– Bireysel Başvuru Duruşmasız İşlerde 18.800
– Bireysel Başvuru Duruşmalı İşlerde 37.600
– Diğer Dava ve İşler 38.800

Üçüncü Kısım

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara İlişkin Ücret Tarifesi 

Hukuki Yardım Türü Ücret Oranı
İlk 200.000 TL İçin %16
Sonraki 200.000 TL İçin %15
Sonraki 400.000 TL İçin %14
Sonraki 600.000 TL İçin %11
Sonraki 800.000 TL İçin %8
Sonraki 1.000.000 TL İçin %5
Sonraki 1.200.000 Bin TL İçin %3
Sonraki 1.400.000 Bin TL İçin %2
5.600.000 TL’den Yukarısı İçin %1

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2024 resmi gazete

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir