Alacak Hukuku

Ayıplı Konut İhtarname Örneği

ayipli konut ihtarname ornegi 864

İşbu ayıplı konut ihtarname örneği emsal niteliğindedir. Somut olayın özelliklerine göre ihtarnamenin içeriği de farklılık arz edecektir. Hak mahrumiyetlerine uğramamak için ihtarnamenin avukat yardımıyla hazırlanması elzemdir. Açıklanan bu nedenlerle avukatlık büromuz mesuliyet kabul etmemektedir.

İHTARNAME

İHTAR EDEN : Ad, Soyad, TC, Adres

VEKİLİ : Av. Zeynep YILMAZ – Av. Sercan KIZILCAN – Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No:9/8

Odunpazarı/Eskişehir

MUHATAP : Ad, Soyad/Unvan,Tc/Vergi Numarası, Adres

KONU : Ayıp bildiriminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Muhatap;

Müvekkilimiz ile tarafınız arasında … tarihinde … Tapu Müdürlüğü’nde … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … ada, … parsel, numaralı taşınmazın devri için taşınmaz satış sözleşmesi yapılmıştır. İşbu sözleşme kapsamında müvekkil, yukarıda bilgileri verilen taşınmazı … TL karşılığında tarafınızdan satın almıştır.

Tarafınızca çevrimiçi sitede verilen ilanda taşınmazın rutubet probleminin olmadığı açık bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen satış işleminin gerçekleşmesinden takriben 2 (iki) ay sonra taşınmazın bazı duvarlarında rutubet oluşmuştur. Ayrıca konutun bazı odalarında da su sızıntısı meydana gelmiştir. Müvekkilin yaşam kalitesini ve konutun estetik görünümünü olumsuz etkileyen söz konusu ayıplar nedeniyle müvekkil, maddi ve manevi zarara uğramaktadır.

Açıklanan bu nedenlerle, 6098 Sayılı TBK hükümleri çerçevesinde söz konusu konutun ayıplı mal niteliğinde olduğu aşikardır. Bu gerekçelerle söz konusu ayıbı tarafınıza hemen bildirerek, bahsi geçen kanunun 475. maddesi uyarınca ayıp oranında bedel indirimi yapılmasını, söz konusu bedelin işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen banka hesabına ödenmesini, herhangi bir ödeme yapmadığınız takdirde yasal yollara başvuracağımızı ve maruz kalınacak yargılama giderleri ile sair ücretlerin tarafınızdan talep edeceğimizi her türlü yasal hakları ve fazlaya ilişkin alacak haklarımız saklı kalmak kaydıyla ihbaren ve ihtaren bildiririz.

Sayın Noter, üç suretten ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin muhatabın adresine tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhli bir suretinin ise tarafımıza iadesini talep ederiz. 20.11.2021

İhtar Eden Vekilleri

Av. Zeynep Yılmaz

Av. Sercan Kızılcan

 

Banka Bilgileri

İban No : …

Hesap Adı : …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir