Alacak Hukuku

Eft havale ile gönderilen borç para nasıl geri alınır 2024

eft havale ile gonderilen borc para nasil geri alinir 869

Eft havale ile gönderilen borç para nasıl geri alınır

İnternet bankacılığının yaygınlaşmasıyla birlikte banka yoluyla gönderilen borç paraların iadesinde de hukuki uyuşmazlıklar artmaktadır. Bu nedenle eft ile borç para verdim alamıyorum, birine borç verdim alamıyorum ne yapmalıyım ve arkadaşa borç verdim alamıyorum ne yapmalıyım gibi soruların cevapları da merak edilmektedir. Eft ile açıklamasız gönderilen para borçlarının iadesi için hukuken neler yapılabilir, banka dekontu icra takibi için ispat açısından yeterli midir, banka yoluyla gönderilen borç para nasıl geri alınır, eft havale ile gönderilen borç para nasıl geri alınır gibi soruların cevaplarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yargıtay, eft havale ile açıklamasız gönderilen paranın borç değil, borcun geri ödemesi için yapıldığını kabul etmektedir.

Yargıtay 13. HD.’nin 3.10.2013 tarihli kararında havalenin kural olarak borç ödeme vasıtası olduğunu, uyuşmazlığa konu olayla ilgili sunmuş olduğu dekontlarda başka amaçla havale yapıldığına ilişkin bir açıklama bulunmaması nedeniyle ispat yükünün davacıda diğer bir deyişle banka havalesi yapan kişide olduğunu vurgulamıştır.

Yargıtay 13. HD. 12.2.2020 tarihli kararında yine aynı yönde havalenin bir ödeme vasıtası olduğunu, mevcut bir borcun ödendiğini, bu karinenin aksini iddia edenin iddiasının ispatlamakla yükümlü olduğu belirtmiştir.

Nitekim 13. Hukuk Dairesinin 25.02.2015 tarihli kararında; tarafların delil olarak dayandığı banka havalesinde paranın gönderiliş nedenine dair herhangi bir şerh bulunmamaktadır. Hal böyle olunca TMK’nin 6. Maddesi ve HMK hükümleri gereğince, paranın ödünç olarak verildiğini ispat yükü davacıya ait olup, davacı ödünç ilişkisini müddeabihin miktarı itibariyle kesin delillerle kanıtlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu‘nun 102. maddesinde de ”Kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumda ödeme, muaccel bir borç için yapılmış sayılır.” hükmü düzenlenmiştir.

Önemli: Banka yoluyla borç para gönderirken açıklamaya Borç olarak gönderiyorum veya3 aylığına borç olarak gönderiyorum şeklinde ibarelerin yazılması ispat açısından çok önemlidir. Günün sonunda dekontta borç yazması yasal yollara başvurulurken alacaklının elini kuvvetlendirecektir.

Eft havale ile gönderilen paranın dekontta borç yazması, paranın ödünç olduğuna ispattır.

Yargıtay 13. H.D.’nin 2019/342 E., 2020/2100 K. sayılı kararında, eft veya havale ile gönderilen borç paranın dekontunda yer alan açıklama kısmında sadece ”borç” ibaresinin yazılı olması paranın borç olarak gönderildiğinin kabulü gerektiğini belirtmiştir.

Özet: Açılan dava itirazın iptali davası olup icra dosyasındaki değer 56.000,00 TL olarak gösterilmiş ve dayanak banka dekontları 15/10/2015 tarihli dekontun 54.000,00, TL’lik banka dekontun açıklama kısmında borç ibaresinin bulunduğu görülmüş, 21/09/2015 tarihli dekontun açıklama kısmında ise herhangi bir ibarenin bulunmadığı anlaşıldığından ise 2.000,00 TL’lik talep yönünden davacının iddiasını ispatlayamadığının kabulü gerekir.” denilerek kısmen kabul edilip, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davalıların, Bozüyük İcra Müdürlüğünün icra dosyasına yapmış oldukları itirazın 54.000,00 TL asıl alacak yönünden iptaline, bu miktar üzerinden takibin devamına, fazlaya yönelik istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar vekilince temyiz edilmiştir. Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına ve özellikle somut olayın özelliğine göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından davalılar vekilinin bu karara yönelik temyiz itirazlarının reddiyle kararın onanması gerekir.

Eft havale ile gönderilen borç paranın geri alınması için banka dekontu ile icra takibi yapılmadan önce 6 haftalık süreye dikkat edilmelidir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 392. maddesinde ödüncün geri verme zamanı düzenlenmiştir. Buna göre ödüncün geri verilmesi konusunda belirli bir gün ya da bildirim süresi veya borcun geri istendiği anda muaccel olacağı kararlaştırılmamışsa ödünç alan, ilk istemden başlayarak altı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü değildir. Yani taraflar arasında aksine sözleşme yoksa paranın gönderildiği kişiye ödünç parayı ödemesi için bildirim yapılması gerekmektedir. Bu bildirimden itibaren 6 hafta içinde ödeme yapılmazsa alacaklı bu durumda banka dekontuna dayanarak icra takibi başlatmalı veya alacak davası açmalıdır.

Eft havale yoluyla açıklamasız gönderilen paranın borç para olarak gönderildiğinin ispatı nasıl yapılır?

Açıklama kısmına paranın ödünç veya borç olarak gönderildiğine dair herhangi bir ibarenin yazılmamış olması halinde tanıkla ispat için yazılı delil başlangıcı araştırması yapılmalıdır. Whatsapp, sms veya mail gibi elektronik iletişim mecralarındaki açıklamasız gönderilen paranın borç olarak gönderildiğine ilişkin yazışmalar yazılı delil başlangıcı sayılabilir. Bu durumda tanık deliliyle birlikte paranın borç olarak gönderildiği ispatlanabilir. Bu tür davalardan lehe sonuçlar alabilmek için bu konuda uzman avukatlardan profesyonel avukatlık hizmeti alınması önem arz etmektedir.

Bizimle iletişime geçin.

Sonuç: İzlenecek yasal yollar

Eft havale ile gönderilen paranın geri alınabilmesi için borç açıklamalı banka dekontunun varlığı önem arz etmektedir. İspat külfetinin parayı gönderen kişide olması hasebiyle dekontta borç yazması veya açıklama kısmında ödünç para gibi ibarelere yer verilmesi ispat açısından önemlidir. Vatandaşların borç verirken dekonta borç veriyorum veya ödünç para veriyorum gibi gönderilen paranın borç olarak gönderildiğini belirten ibareleri yazmaları hak kayıplarına uğramamak adına önemlidir.

Önemli: Banka yoluyla gönderilen borç paranın geri alınması için izlenebilecek yasal yollar şunlardır:

 • Öncelikle iade için borç paranın gönderildiği kişiye yazılı bildirim yapılmalıdır.
 • Bildirime rağmen iade yapılmazsa ilamsız icra takibi yoluna başvurulmalıdır.
 • İlamsız icra takibine yasal süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde ise itirazın iptali davası açılmalıdır.
 • Borç para açıklamasız gönderildiyse itirazın iptali davasına konu etmek için delil başlangıcı sayılabilecek hususlar hakkında araştırma yapılmalıdır.

Banka yoluyla gönderilen borç paranın geri alınması için söz konusu yasal sürece hakim avukatlardan hukuki hizmet alınması olası hak kayıplarını engelleyecektir.

Alacak Hukuku Departmanımızla iletişime geçiniz.

Y & K Hukuk ve Danışmanlık – Alacak Hukuku Departmanı

Avukat Zeynep Yılmaz – Avukat Sercan Kızılcan

6 thoughts on “Eft havale ile gönderilen borç para nasıl geri alınır 2024

 1. Ferhan Topal dedi ki:

  Erkek arkadaşıma açıklama olarak borç yazdığım paraları gerı alabilir miyim

  1. Y & K Hukuk dedi ki:

   Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 2. Bilal ülker dedi ki:

  Merhabalar inan üzerinden birine borç veriyorum diye yazdım 09:08:2023 tarihinde yıl sonuna kadar ödeyecekti lakin ödeme yapmadı bunu geri alabilirmiyim

  1. Danışmanlık için 0222 606 0956 numaralı telefondan bizi arayın.

 3. Emre dedi ki:

  birine para gönderdim açıklamaya borç yazdım parayı geri nasıl alabilirim

  1. Danışmanlık için 0222 606 0956 numaralı telefondan bizi arayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir