Eskişehir Boşanma Avukatı – Ücretleri – Tavsiye 2024

Eskişehir boşanma avukatı boşanma hukuku kapsamında yer alan dava ve yasal süreçlerin takibini sağlamaktadır. Boşanmak isteyen eşler, boşanma hukuku alanında uzman avukat ile hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayabilirler.

Vatandaşlara tavsiyemiz boşanma hukukunda uzmanlaşmış avukatlardan profesyonel hukuki hizmet almalarıdır. Aksi halde telafisi güç mağduriyetler oluşabilmektedir.

Eskişehir boşanma avukatı faaliyet alanları nelerdir?

Eskişehir boşanma avukatı faaliyet alanları boşanma hukuku kapsamında yer alan davalardır. Bunlar:

Eskişehir boşanma avukatı tarafından açılan çekişmeli boşanma davası nedir?

Çekişmeli boşanma davası Eskişehir boşanma avukatı faaliyet alanlarındandır. Eşler, anlaşmalı boşanmaya yanaşmadıkları durumda çekişmeli boşanma davası ile boşanabilirler. Çekişmeli boşanma davası, eşlerden birinin boşanmak isteyip diğerinin boşanmak istemediği durumlarda ya da eşlerden ikisinin de boşanmak isteyip boşanmada karşı tarafın kusurlu olduğunu iddia ettiği durumlarda gündeme gelmektedir. Eskişehir boşanma avukatı tarafından açılan çekişmeli boşanma davalarında eşler tazminat, nafaka, velayet gibi taleplerde bulunabilirler. Eskişehir’de çekişmeli boşanma davaları Eskişehir Aile Mahkemelerinde 1-1,5 yıl arasında sonuçlanabilmektedir. Tarafların yerel mahkeme kararlarını istinaf ve temyiz yoluna taşımaları halinde çekişmeli boşanma davasının kesinleşmesi 3-4 yılı bulabilmektedir.

Eskişehir boşanma avukatı tarafından açılan anlaşmalı boşanma davası nedir?

Anlaşmalı boşanma davası Eskişehir boşanma avukatı ile takip edilebilen davalardandır. Eşler, boşanma ve diğer hususlar hakkında anlaşmaya varırlarsa anlaşmalı boşanma davası ile birlikte çekişmeli boşanma davasına nazaran daha kısa sürede boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma davasından önce boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamaları gerekmektedir. Protokolün boşanma avukatının yardımı ile hazırlanması önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolünün imzalanmasından sonra eşlerin, Eskişehir Aile Mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açmaları gerekmektedir. Aile mahkemesinde dava açıldıktan sonra eşlerin duruşmaya katılmaları ve duruşmada söz konusu protokolü onaylamaları icap etmektedir. Bu aşamalardan sonra eşler anlaşmalı olarak boşanacaklardır.

Bu sürecin alanında uzman avukatlık ofisleri tarafından yürütülmesi olası hak kayıplarını engelleyecektir.

Boşanma Hukuku Departmanımız ile iletişime geçiniz. 

Eskişehir boşanma avukatı tarafından açılan velayet davası nedir?

Velayet davası çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası dışında da açılabilir. Boşanmış eşler velayet konusunda değişikliğe gidilmesi için mahkemede velayet davası açabilirler. Bunun dışında velayet hususu çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davasında da kararlaştırılabilir.

Eskişehir boşanma avukatı tarafından açılan mal paylaşımı davası nedir? 

Mal paylaşımı davası eşlerin mal varlıklarının boşanma neticesinde paylaşımını konu edinmektedir. Çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra yasal olarak kendisine daha fazla mal düşmesi gereken eş, diğer eşe karşı mal rejiminin tasfiyesi davasını açması gerekmektedir. Mal paylaşımı davası boşanma avukatının faaliyet alanlarına girmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında ise taraflar mal rejimi hakkında herhangi bir anlaşmaya varamayabilirler ancak diğer hususlarda anlaşmaya varmışlarsa mal paylaşımı davasının eşlerin anlaşmalı boşanmaları halinde ayrı bir dava olarak açılması gerekmektedir.

Boşanmak isteyen eşlerin mal paylaşımı davası için Eskişehir boşanma avukatı ile görüşmeleri ve hukuki sürecin takibi için anlaşma sağlamaları hak kayıplarına engel olabilecektir.

Eskişehir en iyi boşanma avukatı görevleri nelerdir?

Avukat kanun ve meslek kurallarında belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi gereğince avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene
uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler. Vatandaşların Eskişehir en iyi boşanma avukatı ararken bir avukatın boşanma sürecinde yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklarını da nazara almaları gerekmektedir. Boşanma sürecinde avukat şunları yapmalıdır:

 • Müvekkilin boşanma davası sürecinde hukuki menfaatlerini en iyi şekilde tespit etmek,
 • Tespit edilen hukuki menfaatler doğrultusunda hukuki işlemlerde bulunmak,
 • Hukuki işlemlerin aşamalarından müvekkili haberdar etmek,
 • Boşanma davası sürecinde genel olarak müvekkil ile irtibat halinde olup yeni gelişmeler hakkında bilgi edinmek,
 • Güncel bilgileri dava sürecinde etkin bir şekilde müvekkilin menfaatleri doğrultusunda kullanmak,
 • Boşanma davası sürecinde sunulan hukuki hizmet hakkında müvekkilden geri dönüşler almak

Eskişehir’de boşanma avukatı olarak görev ve sorumluluklarımızı biliyor ve bu konuda kendimizi her zaman geliştirmeye ve yenilemeye çalışıyoruz.

Boşanma Hukuku Departmanımız ile iletişime geçiniz. 

Eskişehir boşanma avukatı ücretleri ne kadar?

Ofisimiz müvekkil adaylarıyla yaptığı görüşmelerde Eskişehir Barosu’nun o dönem yayınladığı tavsiye niteliğindeki avukatlık asgari ücret tarifesini ve işin niteliğini nazara alarak avukatlık ücretlerini belirlemektedir. Avukatlık ücret tarifesi, işe göre değişkenlik gösterebilmekte ve somut olayın niteliğine göre avukatlık ücreti belirlenmektedir. Eskişehir boşanma avukatı ücretleri genel itibariyle şu şekildedir:

 • Çekişmeli boşanma davası: 30.000,00 TL
 • Anlaşmalı boşanma davası: 15.000,00 TL
 • Velayet davası: 15.000,00 TL
 • Nafaka davası: 15.000,00 TL
 • Mal rejimi davası: avukatlık ücreti yüzdesel olarak belirlenmektedir.

Yukarıda belirtilen Eskişehir boşanma avukatı ücretleri değişkenlik göstermekle beraber olayın özellikleri ve işin niteliği baz alınarak avukatlık mesleğinin itibarına uygun avukatlık ücretleri belirlenmektedir.

Dava Türü Avukatlık Ücreti
Çekişmeli Boşanma Davası 30.000,00 TL – 50.000,00 TL
Anlaşmalı Boşanma Davası 15.000,00 TL – 30.000,00 TL
Velayet Davası 15.000,00 TL – 30.000,00 TL
Nafaka Davası 15.000,00 TL – 30.000,00 TL
Mal Rejimi Davası Yüzdesel olarak belirlenmektedir.

Ücret noktasında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2024 yılında boşanma davası mahkeme masrafları ne kadar?

Boşanma davası harç ve masrafları genellikle sabit bir maktu ücret içerir. 2024 yılı harçlarına göre, boşanma davası açmak için ödenmesi gereken harç, avans ve masraflar toplamda yaklaşık 2.132 TL’dir. Bu miktar boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayet taleplerini kapsamaktadır.

Ancak yargılama sürecinde tanık ücreti, tebligat gideri, bilirkişi ücreti, keşif ücreti gibi ek masraflar da ortaya çıkabilir. Ayrıca ziynet eşyası alacağı talebinde bulunulması durumunda nispi harçlar devreye girebilir. Nispi harçlar, davanın değerine göre değişiklik gösterir. Bu durumda dava değerinin %11,38’i, davanın açılmasıyla birlikte ödenir; geriye kalan ¾’ü ise kararın açıklanmasıyla birlikte ödenir.

Eskişehir boşanma avukatı tavsiye alabilir miyim?

Boşanma hukuku uyuşmazlıklarının çözümü noktasında vatandaşlara Eskişehir boşanma avukatı tavsiye verebilir. Ancak söz konusu tavsiye taleplerinin emek ve zaman sömürüsüne dönüşmesi halinde Eskişehir Barosu’nun tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretleri ve asgari avukatlık ücret tarifesi baz alınarak danışmanlık ücreti talep edilebilir.

Vatandaşlara Eskişehir boşanma avukatı tarafından verilen hukuki tavsiyeler; yüksek mahkeme kararları, doktrin görüşleri ve somut olaylar nazara alınarak belirlenmektedir. Ancak sadece Eskişehir boşanma avukatı tavsiye alınarak davaların takibi mümkün değildir. Çünkü hukuk uçsuz bucaksız bir alandır. Vatandaşların boşanma davalarını alanında uzman avukatlardan profesyonel hukuki hizmet alarak takip etmeleri olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

Eskişehir boşanma avukatı ile iletişime nasıl geçebilirim ve süreç nasıl ilerliyor?

Y & K Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak Eskişehir’de avukatlık hizmeti sunmaktayız. Eskişehir boşanma avukatı olarak uzman avukat kadromuzla Eskişehir’de boşanma hukuku alanında avukatlık faaliyetlerine devam etmekteyiz.

Hukuki uyuşmazlıklarına çözüm arayan müvekkil adayları sitemizde yer alan iletişim formunu eksiksiz doldurarak veya sitemizde yer alan irtibat numarasını mesai saatleri içerisinde arayarak bizimle iletişime geçebilir ve randevu oluşturabilirler. Akabinde randevu tarihinde yüz yüze veya bu mümkün değilse online olarak yapacağımız görüşmelerde avukatlık hizmeti için ücret noktasında anlaşma sağlanırsa, vekaletname gerektiren hallerde müvekkil adaylarının herhangi bir noterden vekaletname çıkarmaları gerekmektedir. Noterden çıkarılan vekaletnamenin aslının veya bir örneğinin tarafımıza gönderilmesi elzemdir. Hukuki süreç bu aşamalardan sonra başlayacaktır.

Müvekkilimiz hukuki süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar edilecek, bilgilendirme noktasında avukatlarımızla her zaman irtibat halinde olacaktır.

Bizimle iletişime geçin.

Yılmaz & Kızılcan Hukuk – Eskişehir Boşanma Avukatı

Av. Zeynep Yılmaz – Av. Sercan Kızılcan

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir