Evim şirketlerinden çalışma bedeli iadesi nasıl alınır 2023

EVİM ŞİRKETLERİNDEN ÇALIŞMA BEDELİ İADESİ NASIL ALINIR

Yazımızda; evim şirketlerinin tasarruf finansman sözleşmeleri kapsamında müşterilerden peşin olarak aldığı çalışma bedeli, organizasyon ücreti veya organizasyon masrafı adı altında ödenen tutarların yasal yollarla şirketlerden nasıl iade alınabileceğine dair ve çalışma bedeli iadesi için başvurulabilecek yasal yollar hakkında bilgiler yer almaktadır. Müşterilerin evim şirketleriyle akdettikleri sözleşmelerde cayma halinde çalışma bedeli iade edilmez. şeklinde yer alan hükümlerin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca haksız şart teşkil ettiğine ilişkin değerlendirmelere ve emsal mahkeme kararlarına yazımızdan erişebilirsiniz. Ayrıca organizasyon ücretinin veya organizasyon masrafının iadesi ve sözleşmeden cayma hakkının bildirilmesi için evim şirketlerine gönderilmesi gereken ihtarnamenin örneğine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Evim şirketleri

Tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi konut, araç veya arsa edindirme amacıyla ekseriyetle 200 veya 250 kişiden oluşan gruplarda yer alan üyelerin her ay belirli miktarlarda taksit ödemek suretiyle her ay grup katılımcılarından birinin konut, araç veya arsa sahibi olmasını sağlayan bir organizasyon şeklidir. Evim şirketleri ise bu sistemin organizasyonunu yönetmektedir. Bu çerçevede evim şirketleri müşterilerinden sözleşmenin kuruluş aşamasında organizasyon ücreti veya çalışma bedeli adı altında belli miktarlarda ödemeler almaktadır. Bu ödemeler peşin olarak yapılmaktadır. Sözleşme kurulduktan sonra müşteriler her ay belli miktarda taksitleri şirkete ödeme, şirket ise sözleşmede kararlaştırılan tarihte müşteriye veya konut, araç ya da arsa satıcısına teslimatı yapma yükümlülüğü altına girmektedir.

BDDK‘nın sitesinde yer alan bilgiye göre altı adet aktif evim şirketi bulunmaktadır. Bu kuruluşlar ise; Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., Eminevim Tasarruf Finansman A.Ş., Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş., İmece Tasarruf Finansman A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Sinpaş Tasarruf Finansman A.Ş.

07.03.2021 tarihli kanunla birlikte getirilen düzenlemeler

07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7292 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile evim şirketleri için birçok düzenleme getirilmiştir. Anılan kanunun 39/A/3 hükmü gereğince müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tasarruf finansman sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak ve müşterinin söz konusu cayma hakkını kullanması hâlinde şirket, çalışma bedeli dâhil, müşteriden aldığı tutarın tamamını cayma kararının bildirilmesinden itibaren on dört gün içinde iade etmekle yükümlü olacaktır. Söz konusu kanunun 39/A maddesi mucibince müşteriye tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkı tanınmış olup, müşterinin fesih hakkını kullanması durumunda ise organizasyon ücretinin dışında kalan toplam birikimin müşteriye ödeneceği belirtilmiştir. Buna göre müşteriye sözleşmenin imzalanmasından itibaren on dört gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkı tanınmış, bu hakkın kullanılmaması ya da bu süreden sonra kullanılması durumunda çalışma bedelinin müşteriye iade edilmeyeceği düzenlenmiştir.

Söz konusu kanun 07.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle 07.03.2021 tarihinden önce evim şirketleri ile müşteriler arasında kurulan sözleşmelerde uygulama alanı bulmayacaktır.

Evim şirketinin teslimatı yapmaması veya ertelemesi halinde müşterinin hakları nelerdir?

EVİM ŞİRKETLERİNDEN ÇALIŞMA BEDELİ İADESİ NASIL ALINIR

Evim şirketleri ile müşteriler arasında yapılan sözleşmede teslimat tarihi belirlenmiştir. Söz konusu tarih, kesin teslimat tarihi veya son teslimat tarihi adı altında sözleşme hükümlerinde yer almaktadır. Sözleşmede kararlaştırılan tarihteki teslimat tarihinin evim şirketi tarafından ertelenmesi halinde müşterinin dava açarak çalışma bedeli ve birikim tutarlarını iade alma hakkı bulunmaktadır. Ancak bu durumda birtakım hususlara dikkat edilmelidir. Şöyle ki:

 • Öncelikle müşterinin sözleşme kapsamında belirlenen yükümlükleri yerine getirmiş olması (taksitleri tam ve zamanında ödemiş olması)
 • Teslimat tarihinin sözleşmeye aykırı bir şekilde ertelendiğinin ispatı (tanık, yazılı veya sesli delil vb. gibi)

gerekmektedir.

Vatandaşların bu durumda sözleşmeden çıkarak dava açma ve evim şirketine ödediği tutarları (çalışma bedeli/organizasyon ücreti dahil) geri alma hakları bulunmaktadır.

Söz konusu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için konuya hakim avukatlardan profesyonel hukuki destek alınmasını tavsiye ederiz.

Bizimle iletişime geçin.

İade için 6 aylık sürenin dolmuş olmasına rağmen ödeme yapılmaması halinde müşterinin hakları nelerdir?

Müşterinin sözleşmeyi feshetmesi veya sözleşmeden çıkması halinde evim şirketi tarafından 80 gün veya 6 ay sonra birikim tutarlarının iade edileceği belirtilebilmektedir. Ancak söz konusu süreler dolmasına rağmen iade yapılmaması halinde müşterinin yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır.

Bizimle iletişime geçin.

Evim şirketlerine (Birevim, Eminevim, Fuzulevim vb.) ödenen çalışma bedelinin iadesine ilişkin ihtarname örneği

İşbu ihtarname örneği; evim şirketinin sözleşmede yer alan teslimat tarihini ertelemesi nedeniyle müşteri tarafından sözleşmenin feshedildiğini bildirmeye ve sözleşme kapsamında çalışma bedeli veya organizasyon ücreti adı altında ödenen tüm paraların müşteriye iade edilmesinin ihtarına ilişkin olup somut olaya göre değişkenlik arz etmektedir.

Evim şirketlerine (Birevim ihtarname, Eminevim ihtarname, Fuzulevim ihtarname vb.) gönderilecek ihtarnamenin hak mahrumiyetlerine uğranılmaması için alanında uzman bir avukatla hazırlanmasını tavsiye ediyoruz.

Evim şirketleriyle yapılan sözleşme fesih dilekçesine veya sözleşme çıkış dilekçesine erişmek için tıklayınız.

Örnek fesih veya sözleşme çıkış dilekçesinin konuya hakim bir avukattan profesyonel hukuki destek alınarak hazırlanması ve sözleşmeden çıkma işlemlerinin yapılması daha fazla hak kaybına uğramamak adına önem teşkil etmektedir.

Görevli ve yetkili mahkeme

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/1 hükmüne göre tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Anılan kanunda tüketici ve tüketici işlemi kavramları tanımlanmıştır:

 • Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,

ifade etmektedir.

İşbu sözleşmelerde taraflardan biri müşterilerdir. Müşteriler, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu nedenle evim şirketleri ile müşteriler arasında kurulan sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde tüketici mahkemeleri görevlidir.

6100 Sayılı HMK’nın 6. maddesine göre genel yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/5 hükmü gereğince tüketici davaları, tüketicinin ikametgahı adresinde de açılabilecektir.

Arabulucuya başvurma zorunluluğu

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A hükmü gereğince tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulucuya başvurmadan açılan davalar tüketici mahkemeleri tarafından reddedilecektir. Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamazsa dava sürecine geçilecektir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A-1/a hükmü mucibince tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz.

 

Çalışma bedelinin yasal yollarla iadesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Y & K Hukuk – Tüketici Hukuku Departmanı

0 (222) 606 0956

 

İlgili Yazılar

2 Yorumlar
 1. Tolga dursun

  Ben bir evime tasarruf finansmanina girdim bir yıl önce konut olarak yazıldım ama bana o zaman ister konut ister araç dediler konut fiyatları yükseldi bende gittim konut alamicam araba Alaçam dedim onlarda sıkıntı yok olur dediler bununla alakalı iç kere gittim problem yok tamam dediler şimdi teslimat zamanı geldi bana konutu arabaya ceviremiyoruz diyorlar yılbaşında yeni duzenleme geldi diyorlar bende bize neden haber vermiyorsunuz düzenleme gelmeden diyorum genel müdürlük bilir diyorlar ben size geldim araca çevirin dedim diyorum böyle olacağını nerden bileleim diyorlar sozleymeyi fes edelim diyoruz paramızı 6 ay sonra bide 36 bin TL paramızı keserek veriyorlar çok madurum lütfen yardımcı olur musunuz

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir