Yargıtay kararları

Kazada Airbag Açılmaması Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

kazada airbag acilmamasi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasi 841

Kazada airbag açılmaması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası Yargıtay kararı

kazada airbag açılmaması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2018/6485 Esas, 2018/12245 Karar, 17.12.2018 Karar Tarihli kararı:

Taraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı,… Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. tarafından satışı ve üretimi yapılan 2013 model… marka… plakalı araçla kaza geçirdiğini, bu kaza sonucuna ağır bir şekilde yaralandığını, aracın hava yastıklarının (airbag) açılmaması nedeniyle kafa travması geçirdiğini ve yatalak kaldığını, aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek, beden ve iş gücü kaybı nedeniyle 1.000,00-TL maddi tazminat, bu nedenlerle kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 1.000,00-TL maddi tazminata, kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 100.000,00-TL manevi tazminata,… 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/11 Değişik İş yargılama giderleri ve diğer tüm yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, görevsizlik kararı üzerine yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı,… Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. tarafından satışı ve üretimi yapılan 2013 model…. marka… plakalı araçla kaza geçirdiğini, bu kaza sonucuna ağır bir şekilde yaralandığını… 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/11 D. İş sayılı dosyası ile araç üzerinde yapılan tespit ile, üretimden kaynaklanan hata nedeniyle aracın hava yastıklarının açılmadığının bildirildiğini belirterek aracın ayıplı olmasından ötürü maddi ve manevi tazminat istemli eldeki davayı açmıştır. Dosya içinde bulunan… 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/11 D. İş sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporu ile; kaza sırasında hava yastığının açılmadığı ve patlamamış olduğu, çarpışma sensörleri tarafından tetikleme değerine denk bir çarpışma meydana geldiğini, çarpışma sensörünün algılamasını önleyen veya tetikleme sinyalinin hava yastığına ulaşmasını engelleyen üretim kaynaklı arızanın olduğu belirlenmiştir. Mahkemece dosya üzerinden alınan ve hükme dayanak yapılan bilirkişi raporu ile, araca ait dosyada fotoğraf olmadığı ancak kaza tespit raporundan aracın kaza esnasında aracın taşların üzerine çıktığı ve çıkarken çarpma kuvvetinin kaldırma kuvvetine dönüştüğü bu sebeple hava yastığını aktif hale getirecek hissedicinin (sensör) aracın direkt olarak tam karşıdan gelen bir kuvvete maruz kalmaması nedeni ile gerekli sinyali hava yastıklarına göndermediği ve hava yastıklarının açılmadığı kaza sırasında otomobildeki hava yastıklarının açılmasını engelleyecek herhangi bir kusurun mevcut olmadığı belirlenmiş, ilk bilirkişi raporu ile çelişki oluşmuş, Mahkemece davacıların rapora itirazları değerlendirilip çelişki giderilmeden dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu alınan rapor ile yetinilmiştir. Hal böyle olunca, mahkemece yeniden konusunda uzman bilirkişilerden alınacak, taraf ve Yargıtay denetimine elverişli, her iki rapor arasındaki çelişkiyi giderecek nitelikte rapor ile araç üzerinde inceleme yaptırılmak suretiyle araçtaki hava yastıklarının açılmama sebebinin imalat hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nin 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

ÖNEMLİ: Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere kazada airbag açılmaması nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayan kişiler zararlarının tazmini için tazminat davası açabilirler. Ancak tazminat davası açılmadan önce veya dava aşamasında kazada airbag açılmamasının üretim hatasından kaynaklı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespit ise sulh hukuk mahkemesinde tespit davası açılarak veya bu alanda uzman bilirkişilerce mevcut kaza dosyaları incelenmek suretiyle yapılabilir. Söz konusu davalarda mahkemenin yüksek tazminat tutarlarına hükmedebilmesi için bu durumla karşılaşan kişilerin bu alanda uzman avukatlık ofislerinden profesyonel hukuki hizmet alarak yasal süreci yürütmelerini tavsiye ederiz.

 

Kazada airbag açılmaması nedeniyle maddi ve manevi tazminatın tazmini için bizimle iletişime geçin.

Yılmaz & Kızılcan Hukuk – Tazminat Hukuku Departmanı

0 (222) 606 0956

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir