Kentsel Dönüşüm Avukatı İstanbul 2024

Bu yazımızda ”Kentsel dönüşüm süreci nasıl işliyor”, ”Kentsel dönüşüm avukatı İstanbul ve İzmir gibi illerde ne gibi faaliyetler yürütür” gibi sorulara detaylı cevaplar verilmiştir. Kentsel dönüşüm avukatı hizmetleri ve ücretleri detaylandırılmıştır. 

Konuyla ilgili ”Kentsel Dönüşüm İtiraz ve İptal Davası” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

kentsel dönüşüm avukatı istanbul

Kentsel dönüşüm; kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgeye ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır. Kentsel dönüşüm kentteki sosyal ve ekonomik yapıların iyileştirilmesini içerir. Bu süreç genellikle deprem riski olan bölgelerde daha fazla önem taşır ve depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesini amaçlar.

Kentsel Dönüşüm Hukuku Nasıl Oluştu?

Kentler, zaman içerisinde eskimekte; yerleşim yerleri, sanayi alanları, sosyal donatılar, fonksiyonlarını kaybetmekte; tarihi yapılar ve alanlar bakıma muhtaç hale gelmekte; düzensiz, kuralsız, kaçak yapılaşmalar baş edilmesi güç bir hal almakta; ekonomik açıdan düşüş yaşanmakta; suç oranları artmakta; artan nüfus kaynaklar üzerinde baskı oluşturmakta; kirlilik sağlıklı yaşamı tehdit etmektedir. Örnekleri daha da arttırılabilecek şehirlerin maruz kaldığı bu tehditlerle mücadele edilmesi gerekir. Bu sorunların en önemli çözüm yollarından biri kentsel dönüşüm faaliyetleridir. Bu nedenle idareler mevzuatlarına kentsel dönüşüme ilişkin düzenlemeleri dahil etmiş ve bu doğrultuda kentsel dönüşüm hukukunun gelişimi için faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Türkiye için kentsel dönüşüm deprem bölgesinde yer alması nedeniyle çok önemlidir. Geçmişten günümüze yaşanan depremler maddi ve manevi büyük kayıplara neden olmuştur. Bütün bu etkenler göz önünde bulundurulduğu zaman kanun devreye girmiş, kentsel dönüşüm bilincinin ülkemizde oluşturulması hedeflenmiştir.

Kentsel Dönüşüm Yasaları Nelerdir?

Türkiye’de, özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, kentsel dönüşümün hukuki çerçevesi yavaş yavaş oluşturulmuştur. Çeşitli kanunlarda kentsel dönüşüme ilişkin hükümler yer almış ve bu yönde adımlar atılmıştır.

Türkiye’de kentsel dönüşüm yasaları aşağıdaki düzenlemelerden oluşmaktadır:

 1. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu (73. madde)
 3. 775 sayılı Gecekondu Kanunu
 4. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
 5. 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
 6. 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
 7. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
 8. 644 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İşliyor?

Kentsel dönüşüm süreci çetrefilli ve takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için her aşamanın dikkatlice takip edilmesi gerekir. Kısaca kentsel dönüşüm süreci bu aşamalardan oluşmaktadır: 

Riskli Yapı Tespiti

6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm sürecinin ilk aşaması riskli yapı tespitidir. Riskli yapı tespitini ise yapı malikleri veya kanuni temsilcileri talep edebilirler. Risk raporunu bu konuda lisanslandırılmış kuruluşlar gerçekleştirmektedir. 

Riskli Yapı Tespitine İtiraz Süreci

Hak sahiplerine yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde yapı malikleri veya kanuni temsilcileri riskli yapı tespiti sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptirler. Riskli yapı tespitine itiraz  Kentsel Dönüşüm Başkanlığına dilekçe ile yapılır. Konuyla ilgili ”Riskli Yapı Tespitine İtiraz” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Riskli Yapı Tespitinin Kesinleşmesi

İtiraz sürecinin sonuçlanmasının ardından, riskli yapı tespiti kesinleşir ve ilgili yapıların dönüşüm süreci başlar.

Kentsel Dönüşümde Projeye İtiraz Hakkı 

Kentsel dönüşümde riskli yapı tespitinin kesinleşmesinden sonra hisseleri oranında %51 çoğunluğa sahip paydaşlar ortak karar protokolü ile taşınmazın hangi şekilde değerlendirileceğine karar verebilirler. Ortak karar protokolüne katılmayan paydaşların payları ise açık artırma usulüyle satılır.

Kentsel dönüşümde projeye itiraz hakkı dava açmakla kullanılabilir. Projeye itiraz eden paydaşların itiraz haklarını satışın iptali için açacakları davada öne sürmeleri gerekmektedir. %51 çoğunluğun hazırladığı projenin hukuka aykırı olduğunu ancak bu şekilde ileri sürülebilir.

Bizimle iletişime geçin.

Riskli Yapıların Yıktırılması Öncesi Yapılacak İşlemler

Riskli yapıların yıktırılması öncesi, yapı sahiplerine çeşitli seçenekler sunulur. Bunlar arasında anlaşma yoluna gitme veya yapıyı güçlendirme seçeneği vardır. Ayrıca kira yardımı, finansal destek için gerekli kurumlara başvuruların da yapılması gerekir. Aksi halde kentsel dönüşüm için finansal yardımlardan faydalanılamaz.

Riskli Yapının Yıktırılması İçin Yapılması Gereken İşlemler

Yıkım için yapılması gereken işlem hak sahiplerine yıkım ve tahliye işleminin tebliğ edilmesi gerekir. Eski düzenlemeden farklı olarak riskli yapılarda tahliye ve yıkım için iki ayrı bildirim için tebligat yapılmaz. Tek seferde 90 günlük tek ve kesin süre verilir. Bu süre içerisinde ilgili yapı tahliye edilmezse yıkım ve tahliye işlemi, idari makamlarca zorla yapılır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için ”Kentsel Dönüşümde Kiracının Tahliyesi” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yıkım Kararının İptali ve Yürütmenin Durdurulması Talepli Dava Aşamaları

Yıkım kararına karşı hak sahiplerinin dava açma hakkı vardır. Bu süreçte yıkımın durdurulması için hak sahiplerinin yürütmenin durdurulması kararı alması gerekir. Aksi halde yıkım durdurulamaz. 

Yıkımın Gerçekleşmesi

Yıkım kararı kesinleştikten sonra belirlenen tarihlerde riskli yapının yıkımı gerçekleştirilir.

Kat İrtifakı/ Kat Mülkiyetinin Terkini

Yıkılan yapıların yerine yeni binaların yapılması için gerekli olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti işlemleri yapılır.

İfraz, Tevhit, Yeniden Bina Yaptırılması, Payların Satışı, Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı İşlemleri

Yeniden yapılan binaların kat karşılığı veya hasılat paylaşımı gibi işlemlerle yapımı tamamlanır ve sahiplerine teslim edilir. Bu durumda yeniden bina yapılması için tapuda gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Bu işlemler de tamamlandıktan sonra kentsel dönüşüm süreci sona erer.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Kimlerdir?

Kentsel dönüşüm avukatı, kentsel dönüşüm hukuku alanında faaliyet yürüten ve müvekkillerinin bu alandaki uyuşmazlıklarının çözümü için çalışmalar yapan avukata denir.

Kentsel dönüşüm avukatları, kentsel dönüşüm sürecinde müşterilere hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunan uzman avukatlardır. Bu avukatlar, müşterilerin haklarını korumak ve sürecin yasal çerçevede ilerlemesini sağlamak için çalışırlar. Kentsel dönüşüm avukatları genellikle bu alanda uzmanlaşmış ve deneyimli kişilerdir.

Kentsel Dönüşüm Konusunda Uzman Avukat Nasıl Belirlenir?

Kentsel dönüşüm avukatı seçerken en önemli nokta, avukatın bu alana ne kadar hakim olduğudur. Hukuk, geniş bir alanı kapsar ve her avukat her konuda uzman olamaz. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm sürecinde en doğru sonuçları almak ve hak kaybını minimize etmek için bu alanda uzman bir avukatlık ofisiyle çalışmak önemlidir.

Avukatın kentsel dönüşüm alanında ne kadar deneyimli olduğu ve bu alanda ne kadar çalıştığı dikkate alınmalıdır. Kentsel dönüşüm avukatı sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için pratik bilgisini ve dava tecrübesini kullanır. Bu nedenle avukatın yetkinliğini bu konulardaki faaliyetlerine bakarak değerlendirmek daha doğru olur.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Y & K Hukuk olarak kentsel dönüşüm sürecinde sağladığımız hukuki hizmetler şunlardır:

 1. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi,
 2. Kentsel dönüşüm kararı alınması sürecinde icra edilecek iş ve işlemlere ilişkin hukuk danışmanlık,
 3. Riskli yapı kararı alınması hususunda hukuki yardım ve danışmanlık,
 4. Riskli yapılarla ilgili mimarlık, mühendislik ve hukuki süreçlerde danışmanlık sağlayarak, maliklere deneyimlerimize dayanarak izleyecekleri yol konusunda rehberlik,
 5. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi işlemlerinin takibi,
 6. Arsa paylarının düzeltilmesi davalarının takibi,
 7. Hasılat paylaşımı sözleşmesine ilişkin hukuki yardım ve danışmanlık,
 8. Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırmaya ilişkin hukuki destek ve danışmanlık,
 9. Kentsel dönüşüm kaynaklı tazminat davalarının takibi,
 10. Apartman yönetimine inşaat süresi boyunca hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 11. Riskli alanlar üzerinde yapılması planlanan projelerin iptaline ilişkin hukuk desteği ve danışmanlık,
 12. Kentsel dönüşümü kapsamında kira yardımına dair hukuki danışmanlık,
 13. Kentsel dönüşümde ihtiyati tedbir kararı alınması hususunda hukuki destek,
 14. Rezerv yapı alanı kararlarının iptali davalarının takibi,
 15. Risk tespit raporuna karşın iptal davalarının takibi,
 16. Kentsel dönüşümde yürütmeyi durdurma kararına ilişkin hukuki destek.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Kentsel dönüşüm sürecinde avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak sürecin alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçeceği için önemlidir. Çünkü kentsel dönüşüm süreci karmaşık ve uzmanlık gerektirir. Kentsel dönüşüm avukatı, hak sahiplerine hukuki danışmanlık sağlayarak sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini ve haklarına kavuşmalarını sağlar.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Tutmanın Faydaları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm sürecinde avukatla çalışmanın önemi oldukça büyüktür. Bu süreç, belirli kurallar ve düzenlemelere tabidir ve bu kurallara uyum sağlamak, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çok önemlidir. Avukatın desteği, sürecin sorunsuz işlemesine ve olası aksaklıkların önlenmesine yardımcı olur.

Avukat, kentsel dönüşüm sürecinde maliklerin haklarını korumak ve yasal sürecin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlama noktasında önemli bir role sahiptir. Sürecin her aşamasında avukatın danışmanlığı, maliklere güven ve güvence sağlar. Ayrıca avukatın profesyonel bilgisi ve deneyimi, maliklere izlenecek doğru yolu gösterir ve olası hukuki sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Kentsel dönüşüm sürecinde herhangi bir ayrıntının gözden kaçması, sürecin tıkanmasına veya hatta tamamen durmasına neden olabilir. Avukat, bu riskleri minimize etmek için gerekli tedbirleri alır ve sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. 

Sonuç olarak, kentsel dönüşüm sürecinde avukatla çalışmak, maliklerin haklarını korumak, yasal süreçleri doğru bir şekilde yönetmek ve olası sorunların üstesinden gelmek için önemlidir. Avukatın profesyonel desteği, sürecin başarıyla tamamlanmasını ve maliklerin güvende hissetmesini sağlar. Bu nedenle kentsel dönüşüm sürecinde bir avukata danışmak ve onun desteğinden faydalanmak büyük önem taşır.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücretleri Ve Diğer Masraflar Ne Kadardır?

Kentsel dönüşüm sürecinde avukat ücretleri ve diğer masraflar genellikle sürecin karmaşıklığına, avukatın deneyimine ve sunduğu hizmetlere göre değişiklik gösterebilir. Y & K Hukuk olarak kentsel dönüşüm avukatı ücretlerini iki farklı şekilde belirliyoruz:

 1. Kentsel Dönüşüm Sürecinin Tamamı için Danışmanlık Ücreti: Bu seçenekte, sürecin başından sonuna kadar maliklere danışmanlık hizmeti sunarız. Bu hizmet genellikle kentsel dönüşüm sürecinin her aşamasını kapsar: başvuru süreci, proje seçimi, müzakereler, sözleşme hazırlığı, izinlerin alınması, inşaat süreci ve tazminat konuları gibi. Sunduğumuz bu kapsamlı hizmet için ücretimizi öğrenmek için bizimle iletişime geçin.
 2. İş ve Dava Takibi için Ücret: Bu seçenekte, kentsel dönüşüm avukatı olarak hizmetlerimiz belirli bir iş veya davanın takibiyle sınırlıdır. Örneğin, bir malikin haklarını savunmak için açılan bir davanın takibi veya belirli bir izin veya sözleşme hakkında danışmanlık almak gibi. Bu durumda avukatlarımız işin veya davanın karmaşıklığına ve süresine göre danışmanlık için veya belirli bir iş için sabit bir ücret talep edebilir.

Diğer masraflar ise genellikle avukatlık ücretinin dışında ödenen masraflardır. Bu masraflar arasında mahkeme harçları, resmi belgelerin onay ücretleri, uzman raporları, ulaşım masrafları ve diğer ilgili harcamalar bulunabilir.

Ücretler ve masraflar, avukat ile yapılan anlaşmaya ve sunulan hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, malikler avukatlarıyla işbirliği yapmadan önce ücretler ve diğer masraflar konusunda net bir anlaşma yapmaları önemlidir.

Ücret ve masraflar için bizi arayabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular 

Kentsel dönüşüm hakkında tarafımıza sorularınızı iletin. Bu konuda uzman avukatlarımızla iletişime geçmek için bu formu doldurun.

Kentsel dönüşüm 1 kişi itiraz ederse ne olur?

Kentsel dönüşüme 1 kişinin itirazı halinde itiraz eden kişinin taşınmaz üzerindeki pay oranı önemlidir. İtiraz eden kişinin pay oranı %49’dan fazla ise kentsel dönüşüm süreci başlamaz.    

Kentsel dönüşüm çürük raporuna itiraz nasıl olur?

Riskli yapı raporunda binanın çürük olduğu tespit edilirse bu rapora 15 gün içerisinde itiraz edilebilir.

Kentsel dönüşümde yüzde kaç yeterli?

Kentsel dönüşümde riskli yapının hangi şekilde değerlendirileceğine ilişkin karar, paydaşlar arasında hisseleri oranında en az %51 çoğunluk sağlanması ile alınabilir.

Kentsel dönüşümde %51 çoğunluk nedir?

Kentsel dönüşümde paydaşlar, riskli yapının yıkımından sonra taşınmazın hangi şekilde değerlendirileceğini hisseleri oranında en az %51 çoğunluğun aralarında anlaşması ile kararlaştırabilirler. %51 çoğunluk sağlanamaz ise kentsel dönüşüm süreci başlamaz.

Kentsel dönüşümde apartman güçlendirme kararı nasıl alınır?

Kentsel dönüşümde yapıyı güçlendirmeye ilişkin karar bütün kat maliklerinin 4/5’ünün yazılı rızası ile alınır. Bu oran sağlanmaz ise güçlendirmenin zorunlu olduğunun tespiti için dava açılmalıdır.  

Kentsel dönüşümde imza vermeyen olursa ne olur?

Kentsel dönüşümde salt çoğunluk tarafından hazırlanan projeye imza vermeyen olursa imza vermeyenin payı açık artırma usulü ile satışa çıkarılır.  

Karot testine itiraz nasıl yapılır?

Karot testine itiraz riskli yapı tespiti için hazırlanan raporun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yapılır. 

İlgili Yazılar

2 Yorumlar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir