Sağlık Hukuku

Keytruda Opdivo SGK karşılıyor mu 2024

keytruda opdivo sgk karsiliyor mu 2024 8033

Keytruda opdivo Sgk karşılıyor mu sorusunun cevabı merak edilmektedir. Çünkü keytruda optivo akıllı ilaçlarının fiyatları kanser hastalarının karşılayabileceği düzeyin üzerinde bulunmaktadır. ”Akıllı ilacı Sgk karşılıyor mu” başlıklı yazımızdan kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların hangilerinin Sgk tarafından karşılanmadığına ulaşabilirsiniz.

keytruda opdivo sgk karşılıyor mu
akıllı ilacı sgk karşılıyor mu

Keytruda nedir? Keytruda Sgk karşılıyor mu?

keytruda nedir? keytruda sgk karşılıyor mu

Keytruda, etken maddesi pembrolizumab olan bir immünoterapi ilacıdır. Keytruda kanser ilacı cilt, akciğer ve mesane kanseri gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Keytruda, kanser tedavisinde olumlu etkileri tespit edilmiş olmasına rağmen Sgk tarafından karşılanmayan akıllı ilaçlardandır. Yüksek fiyatları nedeniyle kanser hastaları kendi maddi imkanları doğrultusunda keytruda ilacını kullanmaya çalışmaktadır. Ancak kanser hastalarının Sgk’nın karşılamadığı keytruda ilacını ücretsiz bir şekilde temin etmek için yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır. Mahkeme nihai kararı verene kadar ilacın Sgk tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmak bu tür davalarda önemlidir. Aşağıda yer verilen yazımızda keytruda ilacına ilişkin mahkemeden almış olduğumuz emsal tedbir kararlarımız bulunmaktadır.

”SGK tarafından karşılanmayan akıllı kanser ilacı davası” adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Opdivo nedir? Opdivo Sgk karşılıyor mu? 

opdivo nedir? opdivo sgk karşılıyor mu

Opdivo, etken maddesi nivolumab olan bir immünoterapi ilacıdır. Opdivo; cilt kanseri, akciğer kanseri, böbrek kanseri, baş-boyun kanseri, idrar yolları, kalın bağırsak kanseri ve yemek borusu kanseri gibi kanser türlerinde kullanılamaktadır. Opdivo fiyatı ise 44.188 TL’dir. Opdivo fiyatı döviz kuruna göre değişkenlik göstermektedir.

Opdivo kanser ilacı Sgk’nın Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde bulunmamaktadır. Opdivo fiyatı kanser hastalarının kendi imkanlarıyla karşılamaya çalışması mağduriyetlere sebep olmaktadır. Çünkü opdivo yüksek fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Opdivo Sgk geri ödemesi için kanser hastalarının yasal yollara başvurması gerekmektedir. Aşağıda yer verilen yazımızda opdivo ilacına ilişkin mahkemeden almış olduğumuz emsal tedbir kararlarımız bulunmaktadır.

”SGK tarafından karşılanmayan akıllı kanser ilacı davası”başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Keytruda Sgk ilaç davasına ilişkin emsal kararlar

Keytruda Sgk davasına ilişkin AİHM 50624/19 başvuru nolu kararı:

AİHM benzer bir yaklaşımla yaşam riski olan A.A/Türkiye başvurusunda 2.10.2019 tarihinde tedbir kararı vermiştir. Başvurucunun tedavisi için hayati öneme sahip ilacın temini için daha önce iş mahkemesine ve Anayasa Mahkemesine yaptığı tedbir talepleri olumsuz sonuçlanmıştır. Bunun üzerine başvurucu AİHM’e başvurmak zorunda kalmıştır. AİHM Başvurucunun yaşam hakkının riske girdiğini dikkate alarak, Başvurucunun herhangi bir kişisel masrafa maruz kalmadan, Pembrolizumab etken maddeli Keytruda isimli ilacın tedavisinden faydalandırılması gerektiğini Hükümete bildirmiştir.

Keytruda Sgk davasında hastanın ihtiyati tedbir talebine ilişkin Samsun BAM 7. H.D. 2020/1122 E., 2020/1489 K., 06.10.2020 karar tarihli kararı:

Davalı kurum vekili; Teminatsız olarak ihtiyati tedbir verildiğini, bahsedilen ilacın kurumun bedeli ödenecek ilaçlar listesinde olmadığını belirterek ihtiyati tedbire itirazlarının kabulü ile yeniden hüküm kurulması belirterek istinaf isteminde bulunmuştur.

Talep; Kanser tedavisi dolayısıyla davacıya kullandırılan keytruda isimli ilacın tedavi süresince kurulca karşılanması talepli davada ihtiyati tedbire itirazın kabulüne ilişkindir.

Anayasa Mahkemesinin emsal nitelikte kabul edilebilecek 2020/23206 ve 2020/22945 başvuru numaralı kararlarında da belirtildiği üzere; ilaç bedelinin önce başvurucu tarafından ödenerek ilacın temin edilmesi ve sonrasında birtakım belgeler ile kuruma başvurması halinde bedelin başvurucuya geri ödenmesi şeklindeki uygulamanın başvurucunun hayatı ve sağlığı bakımından son derece önemli olan ilaca ulaşmasını ve tedaviye derhal başlamasını engellediği anlaşılmakla, ilaç bedelinin başvurucunun tedavisine derhal başlanmasını engelleyecek herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yargılama süresince ödenmesi gerektiği kanaati dairemizde de oluşmuştur.

Antalya BAM 10. H.D. 2018/2750 E., 2019/120 K. sayılı kararı:

Pembrolizumab etken maddeli keytruda ilacın haftalık olarak kullanıldığı gözetildiğinde aylık maliyetinin 18.600,00 TL’nin üzerinde olduğunu, hastanın ekonomik olarak ilacı kendi çabası ile ancak iki defa karşılayabildiği, ekonomik olarak çöküntüye uğradığını, ilacın bireysel olarak artık karşılanmasının imkansız olduğunu, ilacın alınmaması durumunda hastanın mahvına sebep olacağını, halen yürürlükte bulunan SUT hükümlerinde görüleceği üzere Sağlık Bakanlığı’nın izni bulunan endikasyon dışı kullanımı bulunan ilaçların kurum tarafından karşılanması gerektiğini…

Opdivo Sgk geri ödemesine ilişkin emsal kararlar

Yargıtay 10. H.D.2021/5370 E., 2022/4755 K. sayılı kararı:

Dava, tedavi süresince kullanılacak olan Nivolumab etken maddeli “Opdivo” isimli ilacın bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın davalı Kurum tarafından karşılanması ve ilaç bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

…Bu kapsamda yapılacak araştırmalar sonucunda; davaya konu ilacın anılan hastalığın iyileşmesi için tedavisinde kullanılmasının hayati öneme haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ise ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payını da irdeleyecek biçimde denetime elverişli hesap raporu alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, eksik inceleme ve araştırmayla yazılı şekilde karar tesisi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

YARGITAY 10. H.D. 2021/11547 E., 2022/4751 K. sayılı kararı:

Dava, tedavi süresince kullanılacak olan Nivolumab etken maddeli Opdivo isimli ilacın bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın davalı Kurum tarafından karşılanması ve ilaç bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Yapılacak araştırmalar sonucunda; davaya konu ilacın anılan hastalığın iyileşmesi için tedavisinde kullanılmasının hayati öneme haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ise ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payını da irdeleyecek biçimde denetime elverişli hesap raporu alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.

”SGK tarafından karşılanmayan akıllı kanser ilacı davası” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hukuki ihtilaflarınızın çözümü için bizimle iletişime geçiniz.

Yılmaz & Kızılcan Hukuk – Sağlık Hukuku Departmanı

Av. Zeynep YILMAZ – Av. Sercan KIZILCAN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir