Kira Hukuku

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?; Kiracının tahliyesi günümüzde en çok merak edilen konulardan biridir. Ev sahibi bir sözleşme ile taşınmazın kullanım hakkını kiracıya verebilir. Bu durumda kiracı kiralananı sözleşmeye uygun bir şekilde kullanır. Ancak bazı koşullar oluştuğunda kiraya veren kiracıyı tahliye etmek isteyebilir. 

Kira bedelini düzenli olarak ödeyen bir kiracının tahliyesi, ilk bakışta zor görünse de Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde belirli şartlar oluştuğunda mümkündür. Bu noktada, tahliye taahhütnamesi ve ihtiyaç nedeniyle tahliye davası, kirasını düzenli ödeyen kiracının tahliyesi için başvurulabilecek en temel yollar arasındadır. Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltacağını yazılı olarak taahhüt ettiği belgedir ve kiracı kirasını düzenli ödese bile bu belge tahliyesi mümkün hale gelir. Diğer yandan, kiraya verenin kendisi veya yakınları için konut ya da iş yeri ihtiyacı doğduğunda, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren açılacak tahliye davasında da kiracının kirasını düzenli ödemesi önemli değildir. Bu makalede, kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir sorusunun cevabı ele alınmıştır.

Detaylı bilgi için ”Kira avukatına soru sor” başlıklı yazımız üzerinden bilgi edinebilirsiniz.

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kirasını düzenli ödeyen bir kiracı, genellikle iki ana sebeple tahliye edilebilir: tahliye taahhütnamesi ve ihtiyaç sebebiyle tahliye davası. Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltacağını yazılı olarak taahhüt ettiği bir belgedir. Geçerli bir tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi yoluyla hem kısa bir zamanda hem de diğer tahliye sebeplerine göre daha kolay bir şekilde kiracı tahliye edilebilir. Diğer bir sebep ise ihtiyaç nedeniyle tahliyedir. Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya iş yeri gereksinimi doğduğunda, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açabilir. Bu durumda, kiraya verenin ihtiyacının zorunlu,gerçek ve samimi olması ve bunun davada kanıtlanması gerekir.

Her iki durumda da, tahliye sürecinin yasal çerçevede doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesi için bir avukatın profesyonel değerlendirmesi ve rehberliği büyük önem taşır. 

Kiracı Tahliyesi İçin Avukat Ne Yapabilir?

Kiracı tahliyesi konusunda bir avukat, kiraya verenin haklarını korumak ve yasal süreci etkin bir şekilde yönetmek için birçok önemli görevi üstlenir. İşte bu süreçte bir avukatın yapabilecekleri:

1. Hukuki Danışmanlık

– Durum Değerlendirmesi: Avukat, kiraya verenin talebine uygun olarak kiracının tahliye edilmesi için geçerli nedenlerin olup olmadığını değerlendirir.

– Yasal Bilgilendirme: Kiraya vereni, tahliye süreci ve uygulanacak yasal prosedürler hakkında bilgilendirir.

2. İhtarname Hazırlama ve Gönderme

– İhtarname Hazırlama: Kiracıya hukuki durum hakkında kanunen ihtar gönderilmesi gerekiyorsa avukat ihtarname hazırlar ve ihtarnamenin usulüne uygun bir şekilde kiracıya tebliğini sağlar.

3. Tahliye Davası Açma

– Dava Dilekçesi Hazırlama: Kiracının tahliyesi için gerekli yasal nedenler varsa, avukat tahliye davası için dava dilekçesini usulüne uygun bir şekilde hazırlar.

4. Tahliye Taahhüdünün Uygulanması

– Tahliye Taahhüdü Alınması: Kiraya veren ve kiracı arasında tahliye taahhüdü bulunuyorsa, avukat bu taahhüdü uygulamaya koyar. Yani kiracının taahhüde uymaması durumunda, avukat icra takibi başlatarak tahliye işlemlerini yürütür.

5. Diğer Hukuki Yollar

– Tahliye Sebeplerinin İncelenmesi: Kiraya verenin belirttiği diğer tahliye nedenlerini inceler ve uygun yasal yolları belirler.

– Delil Toplama: Tahliye davası için gerekli delillerin toplanmasını ve sunulmasını sağlar.

6. Dava Sürecinin Takibi ve Temsil

– Mahkemede Temsil: Tahliye davasında kiraya vereni temsil eder ve savunmasını yapar. Tüm dava sürecini titizlikle takip eder, gerekli evrakların zamanında ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlar.

Konuyla ilgili ”Sorunlu kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolu” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kiracı Tahliyesi Sebepleri Nelerdir?

Kirasını düzenli ödeyen bir kiracının tahliyesi, Türk Borçlar Kanunu kapsamında belirli şartlara bağlanmıştır. Bu tür bir tahliye işlemi, kira sözleşmesinin bitiminden sonra veya kanunda belirtilen diğer hallerde gerçekleştirilebilir. Kanunda düzenlenen kiracı tahliyesi sebepleri şunlardır:

1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Tahliye

Belirli süreli kira sözleşmelerinde kiraya veren, sözleşme süresinin bitiminde kiracıyı tahliye etmek isteyebilir. Ancak kiraya verenin, sözleşme bitiminden en az 15 gün önce kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunması gerekir. Aksi halde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır.

2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Tahliye

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiraya verenin kanunda belirtilen sürelerde fesih bildiriminde bulunması gerekmektedir:

– Konut ve çatılı işyerleri için, kiraya veren 10 yıllık uzama süresinin bitiminden itibaren, her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir.

3. Kiralananın Kendisi, Eşi, Altsoyu, Üstsoyu veya Kanun Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer Kişiler İçin Konut veya İş Yeri Gereksinimi

Kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya iş yeri olarak kullanma zorunluluğu varsa, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde dava açarak tahliye talebinde bulunabilir. Detaylı bilgi için ”İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

4. Kiralananın Yeniden İnşası veya Esaslı Onarımı

Kiralananın yeniden inşası veya esaslı onarımı gerekiyorsa ve bu işlemler kiralananın kullanılmasını imkansız kılıyorsa, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde dava açarak tahliye talebinde bulunulabilir.

5. İki Haklı İhtar

Kiraya veren, kira bedelini ödemede iki haklı ihtar sebebiyle kiracıyı tahliye etmek istiyorsa, kira yılı içinde iki defa ödenmeyen kira bedeli için ihtar çekerek tahliye davası açabilir. Ancak, bu durum kirasını düzenli ödeyen bir kiracı için geçerli değildir. 

6. Tahliye Taahhüdü

Kiracı, kiralananın belirli bir tarihte boşaltılacağına dair yazılı bir tahliye taahhüdünde bulunmuşsa ve bu tarihte kiralananı boşaltmamışsa, kiraya veren tahliye davası açabilir. Kirasını düzenli ödeyen kiracıyı tahliye etmenin yolu tahliye taahhütnamesine dayanarak yapılan tahliye talepli icra takibidir. Bu yol ile kiracıyı tahliye etmek hem daha kısa hem de yasal olarak daha kolaydır. 

7. Diğer Nedenler

Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen diğer nedenler (örneğin, kiracının taşınmaza zarar vermesi, kiralananın amacı dışında kullanılması gibi) söz konusuysa, kiraya veren bu nedenlere dayanarak tahliye davası açabilir.

Yasal süreç hakkında doğru ve anlaşılır bilgiler edinmek için kira avukatına soru sorabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı tahliye davası, kiraya verenin, kiracıyı kiralanan taşınmazdan yasal yollarla çıkartmak amacıyla açtığı hukuki bir dava türüdür. Bu dava, kira sözleşmesinin sona ermesi, kiracının kira bedelini ödememesi, taşınmazın kiraya veren veya yakınları için gereksinim doğması, ya da kiracının tahliye taahhüdünü yerine getirmemesi gibi durumlarda başvurulan bir yasal yoldur. 

Tahliye davası, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen kurallar ve usuller çerçevesinde yürütülür. Kiraya veren, kiracı tahliye davasını yetkili sulh hukuk mahkemesinde açar. Mahkeme, kiraya verenin sunduğu delilleri değerlendirerek tahliye talebinin haklı olup olmadığına karar verir.

Özellikle tahliye taahhütnamesi ve ihtiyaç nedeniyle tahliye davaları sıkça karşılaşılan durumlardandır. Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte taşınmazı boşaltacağına dair yazılı ve imzalı bir beyanda bulunmasıdır. Bu taahhüt, kiraya veren için güçlü bir hukuki delil teşkil eder. İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında ise kiraya veren, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut veya iş yeri gereksinimini mahkemeye kanıtlamak zorundadır.

Kiracı tahliye davasının başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yasal prosedürlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde takip edilmesi, gerekli belgelerin ve delillerin doğru şekilde sunulması gerekir. Bu süreçte kira avukatının profesyonel desteği, tahliye işleminin hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için büyük önem taşır.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracı tahliye davası davanın açıldığı ile, mahkemenin iş yoğunluğuna, davada dayanılan tahliye sebebine ve somut olayın özelliklerine göre değişir. Bu konuda net bir süre verilmesi yanlış olur. Ancak genel olarak 1-1,5 yıl arasında kiracı tahliye davası sonuçlanır. 

Sonuç

Kirasını düzenli ödeyen bir kiracının tahliyesi, tahliye taahhütnamesi ve ihtiyaç sebebiyle tahliye davası gibi yasal gerekçelere dayanarak gerçekleştirilebilir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte taşınmazı boşaltacağını yazılı olarak taahhüt ettiği belge ile mümkün olurken, kiraya verenin veya yakınlarının konut ya da iş yeri ihtiyacı doğduğunda ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılabilir. Her iki durumda da yasal prosedürlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde izlenmesi, hak kaybının önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu süreçte bir kira avukatının rehberliği, hem hukuki işlemlerin doğru yürütülmesini hem de kiraya verenin haklarının korunmasını sağlar. Kira avukatıyla iletişime geçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir