Mehir senedi ve geçerlilik şartları

mehir senedi nedir

Mehir senedi nedir, erkek mehir vermeden ölürse ne olur, mehir senedi geçerlilik şartları nelerdir, mehir senedi tanıkla ispat edilebilir mi, anlaşmalı boşanmada mehir verilir mi, boşanma davasında mehir talep edilebilir mi gibi sıkça sorulan soruların cevaplarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Mehir senedi nedir?

Mehir, İslam hukukunun bir kurumu olmakla birlikte Türk yasalarında düzenlenmemiş ancak Yargıtay kararlarıyla kabul edilmiştir. Mehir senedi, kocanın kadına belirli bir mal veya para bağışlamayı taahhüt ettiği ve bu taahhüdün yazılı olarak belgelendiği bir sözleşme türüdür. Mehir senedine konu, mal, para veya parasal değerler kadının kişisel malı olarak kabul edilmektedir.

Mehir senedi veya alacağı Türk Borçlar Kanunu’nun 288. maddesinde düzenlenen bağışlama vaadi sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Mehir senedi uyuşmazlıklarında TBK’nın söz konusu hükümleri uygulama alanı bulmaktadır.

Mehir senedi geçerlilik şartları nelerdir?

Mehir senedine konu mal, para veya parasal değerler, eşe evlilik anında ödenecekse mehri muaccel, evlilik sırasında (en geç boşanma veya eşin ölümüne kadar) ileri bir tarihte ödenecekse mehri mueccel niteliğindedir. Mehri müeccel Yargıtay uygulamalarında ve doktrinde bağışlama vaadi sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Mehri müeccel, taraflarca belirli bir tarihe bağlanabilirken kocanın ölümü gibi belirsiz bir tarihe de bağlanabilir. Yargıtay, mehri muaccele ise elden bağışlama hükümlerini uygulamaktadır.

Mehir senedi geçerlilik şartları şunlardır;

 • taraflar ehliyetli olmalı,
 • sözleşme yazılı şekilde yapılmalı,
 • sözleşme ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmamalı,
 • sözleşme konusu belirli veya belirlenebilir olmalı,
 • sözleşme konusu satışı ve kullanılması yasak olmayan şeylerden oluşmalı,
 • sözleşme karşılıksız olmalı

Önemli: Mehir senedi resmi şekil şartlarına tâbi değildir. Ancak mehir senedine taşınmaz veya taşınmaz üzerindeki ayni bir hak konu edilmişse bu durumda mehir senedinin resmi şekil şartlarına göre yapılması icap etmektedir. Bu halde taşınmazın devri vaadiyle yapılan mehir sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması ve bu vaat sözleşmesinin tapuya şerh ettirilmesi gerekmektedir.

Aile Hukuku Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Çekişmeli boşanma davasında mehir talebinde bulunulabilir mi?

Çekişmeli boşanma davasında mehir talebinde bulunulması halinde Yargıtay’ın tefrik kararı verilmesi gerektiği yönünde kararları bulunmaktadır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2021/7823 Karar Numarası: 2021/8886 Karar Tarihi: 29.11.2021) Bu nedenle mehir senedine dayalı alacak davasının boşanma davasından ayrı bir davayla açılması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada mehir verilir mi?

Taraflar kendi aralarında anlaşmaya varırlarsa anlaşmalı boşanmada mehir verilebilir. Bu durumda tarafların anlaşmalı boşanma protokolünde veya duruşmada mehir alacağıyla alakalı hususları açık bir şekilde belirtmeleri gerekmektedir. Taraflar mehir alacağı üzerinde bir anlaşmaya varamazsa bu durumda mehir senedine dayalı alacağı ayrı bir dava ile talep etmelidirler.

Aile Hukuku Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Erkek mehir vermezse kadının hakları nelerdir?

Evliliğin boşanmayla sona ermesi halinde mehir alacağına kavuşamayan kadın, geçerli bir mehir senedine dayanarak alacak davasıyla veya icra hukuku hükümleriyle alacağını talep edebilir. Erkek mehir vermezse bu durumda kadın, mehir alacağını tahsil etmek amacıyla erkeğe ilamsız icra takibi başlatabilir. Taşınmazın devri vaadini içeren mehir sözleşmesinin resmi şekil şartlarına uygun bir şekilde yapılması halinde ise kadının, taşınmazı devretmeyen erkeğe tescile zorlama davası açması gerekmektedir.

Aile Hukuku Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Verilen mehir geri alınabilir mi?

Kadına verilen mehir senedine konu mal, para veya parasal, değer TBK madde 295 hükmünde yer alan durumlardan birinin varlığı halinde kadından geri alınabilir. Kadının sadakatsizliği veya eşini aldatması hali bu durumlardan birine örnek olarak verilebilir. Ancak yerine getirilmiş bağışlama sözünün geri alınabilmesi için geçerli bir mehir sözleşmesinden bahsedilmesi gerekmektedir. Taşınmaz devri vaadini içeren mehir sözleşmelerinde bu durum önem arz etmektedir. Henüz ifa edilmemiş mehrin geri alınabilmesi için ise TBK m. 296 hükmünde yer alan durumlardan birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Mehrin geri alınması halinde TBK m. 297 hükmünde belirtilen 1 yıllık süre dikkate alınmalıdır.

Mehir senedine konu şey üçüncü bir kişi tarafından ifa edilebilir mi?

Mehrin erkek tarafından ifa edilmesi şart değildir. Mehir erkek lehine üçüncü bir kişi tarafından da ifa edilebilir. Bu durumda mehir senedine konu mal, para veya parasal değerin erkeğin ailesi veya üçüncü bir kişi tarafından kadına verilmesi mehir borcunu sona erdirmektedir.

Mehir senedi tanıkla ispat edilebilir mi?

Mehir senedi tanıkla ispat edilemez. Uygulamada mehir senedi olarak bilinen yazılı belgeyle mehir alacağı ispat edilebilir. Mehir senedi gibi yazılı bir belge olmadan yapılan mehir sözleşmesi hukuken geçersizdir. Ayrıca taşınmaz bağışlama vaadini içeren mehir sözleşmesinde söz konusu sözleşmenin geçerliliği açısından resmi şekil şartlarına uygun bir şekilde yapılması gerekir.

Erkek mehir vermeden ölürse mehir alacağı kimden istenebilir?

Mehir senedinden kaynaklanan borç ve alacaklar, eşlerden birinin ölümü halinde onların mirasçılarına geçer. Mesela erkek mehir vermeden ölürse mehir, erkeğin mirasçılarından talep edilebilir. Bu durumda mehir senedine konu mal, para veya parasal değerin tahsili amacıyla ölen kişinin mirasçılarına husumet yöneltilmesi gerekmektedir.

Mehir senedi zaman aşımı süresi ne kadardır?

Mehir senedi veya mehir alacağı için kanunda herhangi bir zaman aşımı süresi düzenlenmemiştir. TBK m. 146 hükmü gereğince kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tâbidir. Bu nedenle mehir alacağı da genel zaman aşımı süresi olan on yıllık süreye tâbidir. Söz konusu süre boşanma davasının kesinleşmesinden veya eşlerden birinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren başlamaktadır.

Mehir senedi davasında görevli mahkeme hangisidir?

Mehir senedine dayalı alacak davalarında görevli mahkeme hususunda içtihat birliği bulunmamaktadır. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2019/482, K. 2019/3079 numaralı kararında görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu belirtilmişken, Yargıtay 3. H.D. 2014/20951 E., 2015/16950 karar sayılı ve Yargıtay 3. H. D.E. 2018/7046,K. 2019/4764 karar sayılı kararlarında ise mehir senedine konu alacağın aile hukukundan kaynaklanması hasebiyle aile mahkemesinin görevli olduğu belirtilmiştir. Yargıtay’ın son uygulamalarına bakıldığında ise mehir senedine dayalı alacak davalarının aile mahkemesinin görev alanına girdiğine yönelik görüş birliğinin oluşmaya başladığı görülmektedir.

Mehir senedi örneği

Mehir senedi örneğine‘Mehir Senedi Örneği” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Hukuki ihtilaflarınızın çözümü için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Y & K Hukuk – Aile Hukuku Departmanı

Av. Zeynep Yılmaz

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir