İcra ve İflas Hukuku

Senette yetkili icra dairesinin belirlenmesi

senette yetkili icra dairesinin belirlenmesi 1497

senette yetkili icra dairesinin belirlenmesi

Senette yetkili icra dairesinin belirlenmesi alacaklının icra takibi başlatırken hangi yerdeki icra dairesine başvuracağına karar vermesi açısından önemlidir. Senette yetkili icra dairesinin belirlenmesinde senet metninde yer alan bilgiler esas alınır.

Senette yetkili icra dairesi kesin yetki kurallarının dışındadır. Bu nedenle icra dairesi yetkisiz olduğunu kendiliğinden gözetmez. Borçlunun icra dairesinin yetkisiz olduğunu kendisine gönderilen ödeme emri üzerine itiraz yolu ile ileri sürmesi gerekir. Süresi içinde yetki itirazı ileri sürülmezse icra dairesi tüm takip için yetkili hale gelir.

Senette yetki, ilamsız icra takibindeki yetki esas alınmak suretiyle belirlenir. Yetki bakımından İcra ve İflas Kanunu madde 50 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 17 ve 18 hükümleri uygulama alanı bulur. Buna göre:

  • HMK m. 17, 18 hükümlerine uygun yetki sözleşmesinin varlığı halinde yetki sözleşmesindeki icra dairesi yetkilidir.
  • Senet borçlusunun yerleşim yeri sayılan yerdeki icra dairesi, genel yetkili icra dairesidir.
  • Senet metninde yer alan ödeme yerinde bulunan icra dairesi de yetkilidir.
  • Senette ödeme yeri belirtilmemişse düzenleme yeri ödeme yeri sayılır. Bu durumda düzenleme yerindeki icra dairesi de yetkili olabilir.
  • Senette hem ödeme yeri hem de düzenleme yeri belirtilmemişse düzenleyenin adının yanında yazılı olan yer düzenleme yeri sayılır. Bu durumda senette yetkili icra dairesi, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yer de olabilir.

Senette yetkili mahkeme yazması halinde yetkili icra dairesi

Senette yetkili mahkeme yazması yetki sözleşmesine ilişkin bir kayıttır. Bu kayıtla birlikte taraflar, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında bir veya birden fazla mahkemeyi veya icra dairesini yetkili kılabilirler. Ancak HMK madde 17 hükmü gereğince bu kaydın geçerli olabilmesi için tarafların tacir veya kamu tüzel kişisi olması gerekir. Senet metninde yer alan taraflar tacir veya kamu tüzel kişisi değilse senet üzerinde bulunan yetki sözleşmesi geçersiz olacaktır.

Birden fazla borçlunun takibe konulması durumunda yetkili icra dairesi 

Birden fazla borçlunun takibe konulması durumunda borçlulardan birinin yerleşim yeri adresindeki icra dairesi yetkilidir. Yetkili icra dairesinin belirlenmesinde dikkatli olunmalıdır. Yetkili olmayan icra dairesinde senet takibi başlatılması halinde borçlunun itirazıyla karşılaşılabilir.

”Senet nasıl doldurulur” adlı yazımızı okuyabilirsiniz. 

Y & K Hukuk – İcra Hukuku Departmanı

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir