Sağlık Hukuku

Tecentriq SGK karşılıyor mu 2023

tecentriq sgk karsiliyor mu 2023 8016
Tecentriq sgk karşılıyor mu 2023

Tecentriq Sgk karşılıyor mu sorusu son dönemlerde çok fazla kez sorulmaktadır. Atezolzumab etken maddeli Tecentriq Sgk tarafından karşılanmamaktadır. Tecentriq kanser ilacı Sgk’nın Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almamaktadır. Bu nedenle hastalar tecentriq kanser ilacını kendi maddi imkanlarıyla temin etmeye çalışmaktadırlar. Ancak tecentriq diğer akıllı ilaçlar gibi yüksek bedellere satışa sunulmaktadır. Kanser tedavisinde etkin rol oynamasına rağmen Sgk tarafından karşılanmayan tecentriq ilacının yüksek maaliyetleri hastaları ve yakınlarını mağdur etmektedir. Bu durumda kanser hastalarının tecentriq Sgk tarafından karşılanması için yasal yollara başvuru yapmaları gerekmektedir. Tecentriq Sgk tarafından karşılanması gerektiğine yönelik mahkeme kararları bulunmaktadır. İşbu yazımızda tecentriq Sgk karşılıyor mu sorusunun cevabına ve emsal mahkeme kararları örneklerine ulaşabilirsiniz.

”SGK tarafından karşılanmayan akıllı kanser ilacı davası” başlıklı yazımıza göz atmak ve yasal süreç hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

Tecentriq nedir? Tecentriq Sgk karşılıyor mu?

Tecentriq kanser tedavisinde kullanılan yeni nesil akıllı ilaçlardandır. Tecentriq ilacının 2024 güncel fiyatı farklı miligram özelliklerine değişkenlik göstermekle birlikte 30.000,00 TL – 60.000,00 TL arasındadır. Ancak döviz kurunun artması nedeniyle tecentriq fiyatında da artış olmaktadır.

Tecentriq ilacının yüksek fiyatlarına rağmen Sgk tarafından karşılanmamaktadır. Bu durum vatandaşların yaşam ve sağlık hakkını ihlal etmektedir. Yaşam ve sağlık hakkı, Anayasal olarak teminat altına alınmış olmasına rağmen ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanmamakta ve bunun neticesinde telafisi güç mağduriyetler ortaya çıkmaktadır.

Atezolzumab etken maddeli Tecentriq Sgk tarafından karşılanması gerektiğine ilişkin emsal Yargıtay mahkeme kararı 

Yargıtay 10. H.D. 2022/1792 E., 2022/4767 K., 31.03.2022 karar tarihli kararı:

Davacı vekili, müvekkilinin tedavisi süresince kullanacağı ”Atezolzumab (Tecentriq)” adlı ilacın bedelde hiçbir kesinti yapılmaksızın davalı Kurum tarafından karşılanmasına karar verilmesini talep etmiştir.

…davaya konu ilacın söz konusu kanser hastalığının tedavisinde hayati öneme haiz ve kullanılmasının zorunlu olup olmadığının, dolayısıyla kullanılmasının tıbben ve fennen sigortalının iyileşmesine katkıda bulunup bulunmayacağının, ilacın hangi tür kanser hastalarında hangi evrede ve hangi dozda kullanılacağının ve bu hususların nasıl belirleneceğinin, davaya konu ilaçla yapılacak tedavinin bilinen mevcut tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve daha yararlı olup olmadığının üniversitelerin tıbbi onkoloji bilim dalından alınacak sağlık kurulu raporu ile saptanmalı, bu saptama yapılırken dosya içinde mevcut görüş, karar ve raporlarda irdelenip varsa çelişkiler giderilmeli, ayrıca bu belirleme yapılırken iyileştirme kavramından anlaşılması gerekenin sigortalı hastanın sağlığına kavuşması ve hastalığın iyileşmesi hususu olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Bu kapsamda yapılacak araştırmalar sonucunda; davaya konu ilacın anılan hastalığın iyileşmesi için tedavisinde kullanılmasının hayati öneme haiz ve zorunlu olduğu sonucuna varıldığı taktirde ise ilaç bedelinin uygunluğu yönünden ve katkı payını da irdeleyecek biçimde denetime elverişli hesap raporu alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.

İnsan yaşamının kutsallığı ve temel insan haklarından olan, yaşama ve sosyal güvenlik hakkının özüne dokunacak sınırlamalar getirilemeyeceği yönündeki ilkeler göz önüne alındığında; ilaç salınımlı stentle sınırlı olarak, uyuşmazlığın, hekimin tercihine üstünlük tanınarak giderilip, tedavide kullanılması durumunda, ilaç salınımlı stentin, hasta açısından tıbben gerekli olduğu esas alınarak sonuca gidilmesi gerekir. (Y. 10. HD. 15.3.2013 tarih ve E. 2012, K. 4954)

”SGK tarafından karşılanmayan akıllı kanser ilacı davası” başlıklı yazımıza göz atmak ve yasal süreç hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

Hukuki ihtilaflarınızın çözümü için bizimle iletişime geçiniz.

Yılmaz & Kızılcan Hukuk – Sağlık Hukuku Departmanı

Av. Zeynep YILMAZ – Av. Sercan KIZILCAN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir