Tazminat Hukuku

Trafik Kazasına Karışan Motorlu Kuryenin Tazminat Hakları

trafik kazasina karisan motorlu kuryenin tazminat haklari 909

motorlu kurye trafik kazası tazminat hakkı

Motorlu kuryenin karıştığı kaza neticesinde trafik kazası ve iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebi hakları doğmaktadır. Motorlu kuryelerin, bir yerden başka bir yere teslimat yapmaktayken yani bir iş akdi çerçevesinde hizmet ifa etmekteyken trafik kazası neticesinde zarara uğraması halinde işverenin sorumluluğu gündeme gelebilmektedir. Bu durumda zarar işverenden tazmin edilirken trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat hakkı ise şartların oluşması halinde sigorta şirketinden tazmin edilebilmektedir. Yazımızda trafik kazasına karışan motorlu kuryelerin tazminat hakları ele alınmıştır.

Motorlu Kuryenin Tazminat Hakkı

Motorlu kuryenin tek taraflı veya çift taraflı trafik kazasına karışması hallerinde tazminat talebi de farklılık arz etmektedir.

Tek Taraflı Trafik Kazasına Karışan Motorlu Kuryenin Hakları

Motorlu kuryenin tek taraflı trafik kazasında zarara uğraması halinde işverenin sorumluluğu gündeme gelebilmektedir. İşverenin motorlu kuryeye ekipman sağlamaması nedeniyle trafik kazasının meydana gelmesi iş kazasına örnek olarak verilebilir. Bu durumda esnaf işletmesinde çalışan motorlu kurye, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde iş kazası şartlarının oluşması halinde zararın tazminini işverenden dava yoluyla talep edilebilecektir. Bu gibi durumlarda somut olayın özelliği ve oluşan zarar tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınmaktadır.

Çift Taraflı Trafik Kazasına Karışan Motorlu Kuryenin Hakları

Çift taraflı trafik kazasına karışan motorlu kuryenin trafik kazası neticesinde şartların oluşması halinde trafik kazası nedeniyle ve iş kazası nedeniyle tazminat hakkı bulunmaktadır.

Motorlu Kuryenin Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Hakkı

Kuryenin trafik kazası neticesinde zarara uğraması halinde karşı tarafın aracının zorunlu mali sorumluluk sigortasından tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda motorlu kuryenin kazanın gerçekleşmesinde %100 kusurlu olmaması gerekmektedir. Motorlu kurye tazminatı karşı tarafın kusuru oranında talep edebilecektir. Kaza neticesinde çalışma gücünde kayıp söz konusuysa bu çerçevede uğranılan maddi zarar bilirkişi tarafından tespit edilecektir. Ayrıca hastane tedavi masrafları da maddi tazminat davasında talep edilebilecektir. Ölümlü trafik kazasında ise ölen kazazedenin vefatı nedeniyle maddi ve manevi zarar gören yakınları, bakım ve desteğinden mahrum kalan kişiler zararların tazmini için tazminat davası açabilme hakkına sahiptirler.

Motorlu Kuryenin İş Kazası Nedeniyle Tazminat Hakkı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 13 hükmü gereğince iş kazası, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. İşverenin emriyle bir yerden başka bir yere teslimat yapan motorlu kuryenin teslimat esnasında trafik kazası geçirmesi halinde işverenin iş kazası nedeniyle sorumluluğu doğabilmektedir. Bu durumda kazanın meydana geliş şekli, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işverenin iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve illiyet bağının varlığı söz konusu kazanın iş kazası olarak değerlendirilmesinde önem arz etmektedir.

Sonuç

Trafik kazası sonucunda bedensel veya ruhsal olarak zarara uğrayan kuryenin bu zararının tazmini için maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Ölüm gerçekleşmişse ölen kişinin yakınları, bakımdan ve destekten yoksun kalan kişiler işbu davayı açma haklarına sahiptirler. Bu tür trafik kazalarında somut olayın özellikleri sorumluluk açısından önem arz etmektedir. Zararın tazmini için işverenin veya trafik sigortasının sorumluluğuna gidilebilmektedir. Motorlu kuryenin, trafik kazasında tazminat sorumluluğunun belirlenmesi için alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alması olası hak mahrumiyetlerinin oluşmasının önüne geçecektir.

 

Bizimle iletişime geçin.

Yılmaz & Kızılcan Hukuk – Tazminat Hukuku Departmanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir